Hallitus on luvannut ottaa työllisyyden kasvattamisen kärkihankkeekseen. Yhteiskuntasopimus kaatui kolisten, ja on aika kokeilla muita vaihtoehtoja. Katse pitäisi olla yhä enemmän pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, jotka tätä maata kannattelee.
Perhetapahtuma on aina iloinen asia, mutta pienelle yrittäjälle se voi olla suuri taloudellinen ponnistus kun työntekijä ilmoittaa tulevasta vanhempainvapaasta. Vanhemmuuden kustannukset tulisikin tasata työnantajien kesken, jolloin saadaan painotus naisvaltaisilta aloilta pois. Perustulomalli pelastaisi pienyrittäjän myös taloudelliselta kurjimukselta oman vanhempainvapaansa ajan.

Pienelle yritykselle uusi työntekijä voisi olla tarpeen, mutta sivukulut ovat suuri kulu. Valtion tulisi kannustaa pieniä yrityksiä palkkaamaan ensimmäiset työntekijät vapauttamalla työnantajat sivukuluista ensimmäiseksi vuodeksi. Saisimme lisää verotuloja, maksaisimme vähemmän työttömyyskorvausta, ja jäisimme lopulta kuitenkin plussalle. Tässä tulee samalla löytää keino ketjuttamisen ehkäisylle, jottei tukea käytetä hyväksi ihmisten pompottamisessa.

Me tarvitsemme myös uusia työnantajia ja uusia yrittäjiä. Riski yrityksen aloittamiseen on iso, hyppäys tyhjän päälle pahimmillaan. Valtion tulisi mahdollistaa yrittäjyyden aloittaminen ansiosidonnaisella päivärahalla. Samalla tulisi parantaa näiden itsensä työllistäjien sosiaaliturvaa ja asemaa työelämässä, sekä mahdollistaa sujuva palkansaajan ja yrittäjän statuksen yhdistäminen. Yhä useampi haluaisi yrittää, jos sitä tuettaisiin muutoinkin kuin juhlapuheissa.