Uusilla aluevaltuustoilla on mahdollisuus rakentaa sellaisia yhden luukun palveluita, jotka

eivät pompottele ihmisiä. Kymenlaakso on laaja alue, jossa on niin tiheää kaupunkiasumista kuin myös haja-asutusalueita. Silti on mahdollista liikkuvia yksiköitä hyödyntäen saada rakennettua toimiva palvelujärjestelmä jos tahtoa löytyy. Tärkeää on, että yksittäisten oireiden sijaan päästään hoitamaan kokonaista

ihmistä. Alueiden välisessä kilpailussa asukkaista on helpolla arjella iso merkitys, ja tämä tuo sitä helppoutta yhtä lailla kiireiselle perheelle kuin esim. syrjään jäänyttä päihderiippuvaista.

Perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden on oltava kaikkien niitä tarvitsevien

saavutettavissa oikea-aikaisesti. Kun ongelmat eivät pääse syvenemään, on niiden hoito

helpompaa. Samalla säästetään pitkä penni kuluissa. Yhteistyö kuntien ja seurakuntien kanssa on ennaltaehkäisyn toteutumisen avuksi välttämätöntä.

Panostamalla jatkossakin uusiin sosiaali-, perhe- ja terveyskeskuksiin ihmiset saavat tarvitsemansa avun yhdellä yhteydenotolla. Yhteydenottojen tulee olla helposti toimivia niin puhelimella kuin sähköisesti, jotta kaikki pääsevät matalalla kynnyksellä avun piiriin.

Tärkeää on myös huolehtia, että kuljetuspalveluja tarvitsevat saavat ne aina samasta paikasta. Kuljetuspalveluiden tuottaja on tärkeä turvallisuuden tunteen tuottaja ja pitkä asiakassuhde auttaa palvelun parantamisessa. Kilpailutuksessa hinta ei saa olla ainoa ratkaiseva tekijä, vaan paikallistuntemus ja asiakaspalvelun laatu tulee nostaa osaksi kriteeristöä. Toisaalta, kuljetuspalveluiden tarjoaminen ei kuitenkaan saa johtaa palveluverkon karsimiseen. Myös Kelan tarjoamien kuljetusten on toimittava moitteettomasti.