Jo lapsuudessa voi ihmisen polku lähteä ikätovereistaan eri suuntaan perheen tuloerojen ja sosiaalisen tilanteen myötä.Laadukas varhaiskasvatus on yksi parhaimpia sijoituksia tulevaisuuteen, sillä se kaventaa oppimiseroja jo varhaisessa vaiheessa ja ehkäisee syrjäytymistä. Subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen tasoittaa eri lähtökohdista tulevien lasten opinpolkua. Kokeellisiin haasteisiin, oppimisvaikeuksiin tai muihin erityistilanteisiin voidaan antaa apua jo varhaisessa vaiheessa. Lapsi pääsee ystävystymään ikätovereihinsa ja harjoittelemaan tärkeitä yhdessäelämisen taitoja.

Tämän toteutumiseksi ryhmäkoot tulee olla riittävän pieniä, jotta ammattitaitoisilla aikuisilla on mahdollisuus huomioida jokainen lapsi. Ammattilaisten saatavuuden turvaamiseksi koulutusmahdollisuuksia tulee lisätä siten että riippumatta maantieteellisestä sijainnista osaavia tekijöitä on.

Monessa maassa oppivelvollisuus alkaa jo viisivuotiaana. Myös Suomessa esiopetus voisi olla kaksivuotinen jolloin viisivuotiaiden varhaiskasvatus olisi maksutonta. 5-8 vuotiaiden esi- ja alkuopetuksen tiiviimpi yhteistyö luo hyvän pohjan ja säästää myöhemmissä kustannuksissa.

Kun neljä ensimmäistä kouluvuotta saadaan toteutettua uudella tavalla voisi tässä olla uusi mahdollisuus myös kyläkouluille erikoistua esi- ja alkuopetukseen lähellä kotia ennen kuin tie vie suurempiin kouluihin.