Peruskoulu on tasa-arvon lippulaiva. Suomessa jokaisella on asuinpaikasta ja tulotasosta riippumatta oltava myös jatkossa yhtäläiset mahdollisuudet laadukkaaseen opetukseen.

Opettajilla on oltava riittävät resurssit toteuttaa tehtäväänsä. Tarvitaan tueksi tämän mahdollistamia: koulunkäynninohjaajia, kuraattoreita ja koulupsykologeja.

Oppilashuolto siirtyy kokonaisuudessaan hyvinvointialueille, jolloin tulee huomioida palveluiden sujuvuus ja tiedonkulku siten, että voidaan kohdistaa matalan kynnyksen palvelut sinne missä niitä tarvitaan. Mahdollisimman ajoissa.

Näiden tärkeiden töiden osalta tulee varmistaa laadukkaan, motivoituneen ja ammattitaitoisen henkilökunnan saatavuus ja pysyvyys. Se on onnistuu vain riittävällä palkkauksella ja panostamalla työhyvinvointiin.

Panostamalla opintopolkuun jo perusasteella varmistetaan tulevaisuuden ammattilaiset työelämään.

https://youtu.be/xKw3YTRCzEI