Jokaiselle ihmiselle pitää saada mahdollisuus opiskella ja tehdä työtä! Nuorten syrjäytymiseen pitää puuttua takaamalla jokaiselle opiskelupaikka, sekä matalan kynnyksen apua vaikeisiin aikoihin. Uusiutuva energia antaa mahdollisuuden muutosvaiheessa olevalle teollisuudellemme ja on potentiaalinen työllistäjä niin nuorille kuin heille jotka ovat jääneet sataman ja paperiteollisuuden muutoksessa työttömiksi.

Jokainen ihminen on tärkeä! Vaikeinakaan taloudellisina aikoina ei muiden jakoihin saa jäädä he, joilla ei ole voimia itse puolustaa itseään. Lapset, vanhukset, kehitysvammaiset, syrjäytyneet ja muut hiljaiset yhteiskunnassamme tarvitsevat usein eniten apua, ja heiltä se ensimmäisenä ollaan ottamassa pois, koska he eivät itse osaa pitää puoliansa. Kun kivijalka on kunnossa, voi sen päälle rakentaa toimivan yhteiskunnan jossa sosiaalinen kestävä kehitys toteutuu!

Jokaiselle ihmiselle pitää antaa mahdollisuus kokea luonto! Luonto ei ole vain sampo josta ammennetaan luonnonvaroja taloutemme pyörittämiseen, vaan se on voimavara jota pitää hyödyntää kestävästi niin että tulevatkin sukupolvet voivat siitä nauttia. Turpeennosto, metsien tehohakkuut, ja itämeren saastuttaminen ovat alueemme suurimmat ongelmat joilta edelleenkin liikaa suljetaan silmät. Riistolle pitää olla vaihtoehtoja!