Vaaliristikko 2023

Saitko esitteen vaaliristikolla?

Täällä oikeat vastaukset vihjesanoihin. Voit myös tulostaa itsellesi ristikon, jos oma jäi saamatta.

 

Vastaukset rivin alla


Yhdenvertaisuus Kaikille samat oikeudet

Tuulivoima Puhdas energiamuoto

Lapset Suomen tulevaisuuden toivo

Turvallisuus Kaiken perusta

NATO Puolustusliitto

Sote Sosiaali ja terveys

Ennaltaehkäisy Tehokkaampaa kuin korjaus

Perustulo Kaikille tuleva perusturva

Kaupungistuminen Ihmiset muuttavat kaupunkeihin

Fossiilinen mm. Kivihiili, öljy ja maakaasu

Turve Energiamuoto jonka uusiutuminen kestää tuhansia vuosia

Saimaannorppa Uhanalainen hylje

Monimuotoisuus Elämän koko kirjo

Leikkaus Säästötoimi

Verot Hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohja

Varhaiskasvatus Alle kouluikäisille tarjottu palvelu

Oppivelvollisuus Ohjaa alle 18-vuotiaiden koulutusta

Amis Ammatillisen koulutuksen lempinimi

Hyvinvointialue Vastaa sote ja pelastuspalveluista

Oppilashuolto Opot, terveydenhoitajat ja kuraattorit

Palkkatuki Työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu harkinnanvarainen tuki

Hiilineutraalius CO2 päästöjä tuotetaan korkeintaan sen verran kuin niitä voidaan sitoa ilmakehästä hiilinieluihin.

Hiilidioksidi CO2

Eduskunta Suomen parlamentti

Säätytalo Paikka jossa valtioneuvosto kokoontuu

Helsinki Suomen pääkaupunki

Hapanvelli Virolahden perinneruoka (kasvisruoka)

Perustuslaki Valtion toimintaa sääntelevä asiakirja

Jaa Äänestää jonkun puolesta

Valiokunta Toimielin jossa valmistellaan lait

Budjetti talousarvio

EU Euroopan unioni