Kaakkois-Suomen työllisyystilanne on viime kuukausina tasaisesti parantunut.

Esimerkiksi tämän vuoden tammikuun työttömyysluvut ovat Kymenlaaksossa tammikuisen mittaushistorian matalimpia.
Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Kaakkois­ Suomessa 11,3 %. Kymenlaaksossa osuus oli 11,4 % ja Etelä­ Karjalassa 11,2 %. Koko maassa työttömien osuus työvoimasta oli tammikuussa 9,8 %.

Pitkäaikaistyöttömiä lähes viidennes vähemmän kuin viime vuonna, mutta huoli on kuitenkin, että heitä on edelleen seutukunnissa jopa kolmannes työnhakijoista. Mitä pidempään henkilö on poissa työelämästä, sitä tärkeämpää on saada hänelle mahdollisuus päivittää ammattitaitoaan ja löytää uusia tapoja työllistyä. Kaakkois-Suomessa te-palvelut yhteistyöverkostojen kanssa yhdessä ovat tehneet toimia käyttäen palkkatukea, omaehtoista opiskelua, kuntouttavaa työtoimintaa , työvoimakoulutusta ja työkokeiluja. Yhä harvempi pääsee putoamaan  syrjäytyneenä tukitoimien ulkopuolelle. 2025 vuoden uudistuksessa onkin tärkeää turvata toimivat tavat edelleen, sillä työllisyysprosentin nosto kautta maan 80%:in on paitsi valtiontaloudelle tärkeää, myös turvallisuutta luova tekijä niin yksilölle kuin yhteisölle. Kun jokaisella on paikka yhteisössä ja syy nousta aamulla luo se uskoa tulevaisuuteen ja ylläpitää positiivista mielialaa. Sen merkitys näkyy kaikilla yhteiskunnan alueellamme.
Työllisyystavoitteisiin pääsemme koulutuksen, työperäisen maahanmuuton ja työnteon kannustimien parantaminen. Perinteisen savupiipputeollisuuden alue on väistymässä Kaakosta maailman muuttuessa ja edelleen tarvetta uudelleenkoulutukselle on. Joillekin riittää yhden ammatillisen tutkinnonosan kautta ammattitaidon päivitys, toisille kokonaan uuden ammatin hankinta. Näiden kautta tulee aina mukana myös muuta aktivointia; verkostoitumista uusiin ihmisiin ja työnantajiin, ammatillisen itsetunnon paranemista, syy lähteä liikkeelle aamuisin ja arkirytmiin kiinnipääsy.

Kun samalla puretaan kannustinloukkoja entisestään ja huolehditaan, että edelleen työttömyysturvalla voi opintoja tehdä sekä ottaa vastaan työtä alkuun pieniäkin viikkotuntimääriä, on se helpompaa sekä työtä hakevalle kuin sitä tarjoavalle. Perustulo olisi tähän paras tapa, mutta sitä odottaessa askeleita oikeaan suuntaan tulee tehdä nopeammin.