Kymensanomien lukija ilmaisi huolensa ikäihmisten palveluista uudistuksessa aiheellisesti alkuviikosta. Turvallisuus on ehdottomasti tärkein huomioitava asia tässä, ei ainoastaan se miten turvallisesti palvelut tuotetaan, mikä toki on itsestäänselvyys, vaan se miten se turvallisuuden tunne saadaan myös pysymään niin asukkailla kuin heidän läheisillään.

Ikäihmiset eivät ole yksi yhteinen joukkio henkilöitä, vaan moninainen, joilla on erilaisia tarpeita ja toiveita. Ikääntymisen eri vaiheisiin liittyvät terveyden- ja sosiaalihuollon sekä hoivan ja asumispalvelujen tarpeet on toteutettava ikääntyneitä ja heidän omaisiaan kunnioittaen ja kuullen.

Julkisessa keskustelussa nousevat esiin vain he, jotka tarvitsevat paljon apua arkeensa ja tukea asumiseen. Kuitenkin ikääntyneet ovat ja heidät tulee nähdä aktiivisina yhteiskuntaan osallistuvina toimijoina, jotka käyttävät samoja palveluja kuin muutkin ikäryhmät. Ikääntyneille tulee olla hyvinvointialueilla tarjolla monipuolisia senioripalveluita aina neuvonnasta harrastustarjontaan. Nämä tulee suunnitella yhdessä kuntien ja muiden toimijoiden kanssa. Aktiivinen elämä on mahdollisesti parasta ennaltaehkäisyä. Yksinäisyys ja syrjäytyminen ovat yhtä suuri, eli suurempi riski iäkkäimmillä kuin nuoremmillakin ihmisillä.

Hyvinvointialueen vanhusneuvostoa on kuultava iäkkäiden palvelujen kartoituksessa, järjestämisessä sekä laadun ja määrän arvioinnissa. Hyvinvointialueen vanhusneuvostoa kootessa tulee huomioida mahdollisimman kattavasti eri elämänvaiheessa ja eri alueilla asuvat ihmiset, jotta se on todellinen apu päätöksentekoon.

Suurin osa vanhoista ihmisistä haluaa asua mahdollisimman pitkään omassa kodissaan. Toimintakyvyn heiketessä tai turvattomuuden lisääntyessä on kuitenkin varmistettava oikea-aikainen pääsy ympärivuorokautiseen hoitoon. Hoivapaikkojen puute kuormittaa tällä hetkellä myös sairaaloiden vuodeosastoja. Kaikelle on aikansa ja paikkansa. Kotona asumista tulee tukea niin kauan kuin se on turvallista ja siihen avuksi on saatavissa erilaisia palveluja kodinhoidosta kotisairaanhoitoon, kuljetuspalveluihin ja erilaisiin digipalveluihin. On myös tärkeää mahdollistaa turvallinen ympäristö mahdollisiin toipilasaikoihin tai omaishoitajien lomajaksoille lähellä läheisiä sairaalaosastoilla tai hoivakodeissa kokonaisuus huomioiden