Hyvää varhaiskasvatuksen päivää!

Se unohtuu liian usein kun puhutaan koulutuksesta, vaikka se onkin se kaiken kivijalka. Todellakin nimimuutos tarhasta päiväkotiin on ollut sopiva. Se ei ole mikään säilytyspaikka, vaan parhaimmillaan turvallinen kodinomainen ympäristö lapselle silloin kun vanhemmat ovat töissä. Paikka, jossa on turvallista kasvaa ja oppia elämään toisten kanssa. Hänen silmiinsä, se toivottavasti on vain kiva ja normaali päivä rutiineineen, vaikka taustalla on paljon suunnittelua ja pedagogiikkaa. Lapsen ei tarvitse tietää eri toimintojen tavoitteita, mutta ne ovat suunniteltuja ja suunnitelmallisia. Hänen kehittymistään seurataan, tuetaan ja tarkkaillaan. Annetaan palautetta vanhemmille ja ollaan tukena kasvun tiellä.

Kun varhaiskasvatuksessa saadaan polku kuntoon on oppivelvollisuuden alkaessa hyvät pohjat yhdessä tekemiseen. Tiedetään jo paljon mahdollisesta tuen tarpeesta ja voidaan varhaisessa vaiheessa antaa apua tai ohjata eteenpäin. Yhdenvertaiset oikeudet ja mahdollisuudet koulutukseen aina varhaiskasvatuksesta alkaen purkavat perheiden taustoista johtuvia eroja. Ei päiväkodissa kuulu näkyä mistä kaupunginosasta lapsi tulee tai mitä hänen vanhempansa tekevät. On oikeus olla juuri oma itsensä tasa-arvoisena yhteisön jäsenenä.

Laadukas koulutus ja tutkimus edellyttävät vakaata, riittävää ja ennustettavaa rahoitusta kaikilla koulutusasteilla lähtien varhaiskasvatuksesta. Opettajien ja kasvattajien jaksamisesta, osaamisesta ja osaamisen päivittämisestä on pidettävä huolta, jotta voimme tulevaisuudessakin kulkea sivistyksen etujoukoissa. Urakehitystä on tuettava niin, että tuo yhteishaussa silmät sädehtien urapolkuaan valitseva nuori voi jatkaa valitsemallaan tiellään halutessaan koko työuransa, kehittää osaamistaan ja hankkia oman yhteisön ympärilleen. Kokemukset omasta päiväkodista, vastaanotto koulun työelämäjaksoilla, sekä työssäjaksamisen tukeminen vaikuttavat siihen että tulevaisuudessakin on tuttuja ja turvallisia ammattilaisia vastassa tulevia sukupolvia kurahousuineen päiväkotien eteisessä.