Tänään käsittelemme vuoden 2023 tilinpäätöstä. Tämä ei ole vain kokoelma lukuja, vaan myös arvio menestyksistämme, kehityskohteistamme ja siitä, miten hyvin ennakoimme taloussuunnitelmamme ja tulevaisuuden investointimme sekä pääsemmekö itsellemme annettuihin tavoitteisiin.

Vuosi 2023 oli ensimmäinen kokonainen vuosi, jolloin kaupunkimme toteutti edellisillä vaaleilla valitun Perussuomalaisjohtoisen kaupunkimme uutta strategiaa. Arvot ovat aiemmista muuttuneet, ja myös ulkoiset tekijät ovat vaikuttaneet meihin ja toimintaympäristöömme monin tavoin. 

Käsittelemme puheenvuorossaan tilinpäätöstä kolmen arvon kautta, jotka olemme yhdessä valtuustona strategiaksi ja ohjenuoraksemme päättäneet: Tulevaisuuslähtöisyys, asukas- ja yrityslähtöisyys sekä rohkeus.

Tulevaisuuslähtöisyys

Ei voi puhua tulevaisuudesta, jos ei puhu suurimmasta tulevaisuuteemme vaikuttavasta tekijästä: ilmastonmuutoksesta.

Useiden tutkimusten mukaan Ilmastonmuutos uhkaa yhteiskuntien vakautta ja turvallisuutta kautta maailman, pieni maailmanluokan pikkukaupunkimme ei välty maailmanluokan ilmiöltä.  Miten tämä näkyy tilinpäätöksensä, toiminnassamme ja tehdyissä toimissamme=

Kaupunkimme liittyi Hinku-verkostoon vuonna 2016 ja muodosti Hinku-työryhmän jossa mukana ovat konserniyhtiöiden edustus. Mutta onko Hamina edelleen hiilineutraaliuteen tähtäävä Hinku-kunta? Tilinpäätöksessä ei ole minkäänlaisia mittareita, jotka osoittaisivat kuinka lähellä olemme tavoitteitamme. Nettisivujen Hinku-linkit eivät toimi, ja ekologinen Hamina -ohjelma on lakkautettu heti kun kuntavaalien jälkeen valta vaihtui. Näin tärkeän asian pitäisi näkyä selkeästi tilinpäätöksessä. 

Hiilineutraalius ei ole hippitouhua, vaan todellinen vaade turvallisuuden edistämiseksi, elinvoiman lisäämiseksi ja tulevaisuuden turvaamiseksi. Se tuo parhaimmillaan taloudellista vakautta ja arjen sujuvuutta. Ympäristöosuuden lainasoutuveneet ovat sokerikuorrutetta todellisuuden päällä. Kaipaamme faktaa ja numeroita virallisiin asiakirjoihin isosta asiasta. Mikä on tilanne nyt? Mittareita on jokalähtöön, mutta tämä puuttuu. Miksi?

Toisena näkökulmaan tulevaisuuteen, me olemme ottaneet suuria askeleita kohti uudenlaista teollisuutta ja liittyneet osaksi uutta Silkkitietä akkuklusterisuunnitelmien myötä. Vaikka riskienhallinta on kaupunginhallituksen vastuulla, tilinpäätöksessä ei ole arvioitu tätä riittävästi. Toivottavasti saamme tarkempia tietoja kuluvan vuoden osavuosikatsauksessa. Tarvitsemme elinvoimaa, mutta miten turvallisuus- ja ympäristönäkökulmat näkyvät tulevaisuuteen tähdätessä? Millainen on riskienhallintasuunnitelmamme. 

Viime vuonna on tehty kaupunginhallituksen osalta tähän strategiset päätökset, jotka voivat muuttaa isosti tulevaisuutemme suunnan. Se kaipaisi enemmän näkyvyyttä tässä tärkeässä asiakirjassa. Tämä päätös toteuttanee sitä toisena arvona kirjattua rohkeutta joka strategiasta on luettavissa.

Kolmantena arvona Asukas- ja yrityslähtöisyys.

Hyvinvoiva haminalainen on tilinpäätöksen mukaan ollut mukana päätöksenteossa. Koulutus on hyvinvointialueiden käynnistymisen jälkeen suurin osa-alueemme, mutta se on isojen haasteiden edessä. Syntyvyys vähenee ja rahoitus heikkenee. 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti 2023 alkuvuodesta palveluverkkoselvityksen, mutta sen jälkeen toimintaympäristö ja rahoitus muuttuivat isosti eduskuntavaalien jälkeen oikeiston noustessa maan johtoon ja rahoituksen tippuessa. Koulutuslupaukset katosivat saksien kilkkeeseen ja valitionosuusrahoituksen leikkuri osuu koulutuksen rahoitukseen etenkin meidän kaupungissamme  mennen reilusti pakkaselle, viime vuonna tilanne oli toki parempi vielä. 

Jo tehtyjen päätösten vaikutuksia on arvioitava tarkasti ennen tulevia päätöksiä, ja tästä aiempien palveluverkkopäätösten vaikutuksista teimmekin valtuustoaloitteen viimevuoden lopulla ja odotamme sen vastauksia ennen seuraavia eteentulevia palveluverkon muutoksia.

Koulutuksessa on nostettu esiin kustannustehokkuuden rinnalla pedagoginen tarkoituksenmukaisuus. Tämä on asukaslähtöistä, lapsilähtöistä ja tulevaisuuteen katsovaa toimintaa. Panostukset pätevän henkilöstön saamiseksi ovat parantuneet, mikä on lasten etu ja myös samalla investointi työhyvinvointiin, sairauspoissaolojen vähenemiseen sekä aina vaan laadukkaampaan opetukseen. Saamme oikeat ihmiset oikeisiin paikkoihin.

Tulevaisuuslähtöisyys, asukas- ja yrityslähtöisyys sekä rohkeus.

Näillä arvoilla viime vuosi on laitettu kansiin. 

Näillä arvoilla äänestäjät meidät tänne valitsivat hoitamaan asioitaan.

Näihin arvoihin me sitouduimme ja teimme päätökset.

Näillä arvoilla kuljemme kohti viimeistä vuottamme yhdessä.