Poliitikko toisensa perään haluaa lisää vauvoja: ”Syntyvyys nousuun! Synnytystalkoot! Mistä saadaan lisää vauvoja?”
Samalla kun naiset nähdään vain vauvakoneina ja loukataan ehkä heitä, jotka syystä tai toisesta eivät voi perhettä perustaa, unohdetaan miettiä miksi niitä vauvoja ei enää tehdä.
Vielä 2010-luvullakaan tasa-arvo ei ole toteutunut. Jokainen 20–40-vuotias nainen työnhakutilanteessa joutuu se arvioinnin kohteeksi, että uskaltaako palkata – jos vaikka jääkin vanhempainvapaalle kohta. Itsekin nuorempana hain äitiyslomansijaisen äitiyslomansijaisen paikkaa, johon haastattelija suoraan sanoi, ettei ota enää kuin miehen. Ei halua hakea uutta sijaista kohta. Lain mukaan syrjintä on kielletty, eikä perheasioista saa kysyä, mutta kyllä se vaikuttaa.

Jos halutaan syntyvyys nousuun pitää tukea tasa-arvoista kohtelua kaikille vanhemmille työelämässä. Taloudellisesti kestävä ratkaisu olisi 5+5+5, jossa vanhempain vapaa sekä kulut jaetaan molemmille vanhemmille.
Viisi kuukautta korvamerkitään molemmille omaan käyttöön ja yhden viiden kuukauden jakson käytöstä voi vanhemmat päättää itse (yksinhuoltajille tämä kompensoidaan 54 arkipäivän vanhempainvapaalisänä).
Tämä olisi suurin teko minkä maan päättäjät voivat tehdä äitien työaseman helpottamiseksi. Kun naiset eivät jää toissijaiseksi vaihtoehdoksi työmarkkinoilla uskaltaa harkita perheen perustamista taas.

Paljon muutakin on toki tehtävä vielä perhepolitiikan eteen alkaen subjektiivisen päivähoito-oikeuden turvaamista kaikille. Vailla vakituista työtä olevan vanhemman on hankalaa ottaa vastaan lyhytaikaisia työsuhteita. Lapsen oikeus turvalliseen kasvuun ja kehitykseen edellyttää omaa tuttua ryhmää, joka vahvistaa sekä sosiaalisia taitoja että oppimista.
Tasa-arvo ei saa jäädä muun keskustelun alle.