Vaalipäivän lähestyessä keskustelu on vihdoin menossa arvoihin. Etenkin kun taloudelliset raamit tiukkenevat on kuluttajansuoja äänestäjälle tietää miten hänen äänestämänsä ehdokas ja ehdokkaan takana oleva puolue on vähäisiä varoja jakamassa.

Yksi tärkeä rahaliikenne menee sosiaaliturvassa. Vihreät ovat voimakkaasti sitä mieltä, että oikeudenmukaista yhteiskuntaa ei rakenneta sosiaaliturvaa leikkaamalla. Sen sijaan sosiaaliturvaa tulee uudistaa siten, että se on hädässä tukena, mutta ei rajoita joustavaa toimintaa ja mahdollisuuksia uusiin alkuihin. Harvassa ovat he, jotka haluavat sosiaaliturvan varaan vapaaehtoisesti jäädä. Kuitenkin nykyinen malli luo kannustinloukkuja, jolloin välillä kotiin jääminen on taloudellisesti kannattavampaa.

Vihreiden jo pitkään ajama perustulo ratkaisisi monta kannustinloukkuihin ja tukien joustavuuteen sekä yhteensovittamiseen liittyvää ongelmaa. Perustulo olisi jokaiselle täysi-ikäiselle kuuluva vastikkeeton 600 euron etuus, joka korvaisi kaikki sitä pienemmät nykyiset tuet ja takaisi, että työnteko ja kannattaa aina. Ei tarvitsisi laskea tulorajoja tai muiden tukien vaikutuksia siihen ottaako työtä vastaan, jos se ei ole heti täysiaikaista tai vakituista. Ei tarvitsisi myöskään pohtia tuleeko kausia, jolloin tuloa ei tule, kuten lyhyen työsuhteen yhdistelmä byrokratiaan voi tällä hetkellä aiheuttaa. Perustulo vähentäisi ihmisten pompottelua luukulta toiselle ja antaisi heille valtaa oman elämänsä suunnitteluun. Tällä hetkellä yhden henkilön asioiden käsittely voi pahimmillaan vaatia usean henkilön työpanoksen tilkkutäkkimallissa.

Perustulon ansiosta ei kukaan tulisi rikastumaan, vaan verotus keräisi perustulon asteittain pois niiltä, jotka eivät sitä tarvitse. Se ei myöskään korvaisi ansiosidonnaisia tukia. Perustulo ei olisi pois muusta kuin byrokratiasta ja hallinnosta. Sen ajan, ne kustannukset, voidaan käyttää muuhun tulevaisuuden kannalta kestävimpiin toimiin.