Tänään 8.11.2010 Haminan ja Kotkan valtuuston päätivät Satamayhtiöiden fuusiosta. Päätös oli lopulta fuusion kannalla, vaikka n. kolmannes fuusiopäätöstä vastustikin. Useimmat, kuten minä, ei niinkään yhteistyötä ja fuusiota, vaan tätä sopimusta jota olimme hyväksymässä, ja sitä hyvinkin epädemokraattista päätäntätapaa, jota tässä on käytetty. Painostus on ollut kova usealtakin taholta fuusion puolesta, ja voin vain toivoa, että sen vuoksi ei kukaan äänestänyt, vaan täysin omantuntonsa mukaisesti. Äänestimme myös palautuksesta uudelleen käsittelyyn, joka muutamalla äänellä hävisi.

Pidin käsittelyn aikana puheen, jolla halusin kuvastaa tuntojani siitä, kuinka huonosti voi käydä jos emme myönteistä päätöstä osaa oikein käsitellä, ja kuinka tärkeää luottamus tässä asiassa olisi. Nyt kun päätös on tehty, ei voi kun toivoa, että tämä ’järkiliitto’ muttuu rakkaudeksi jossain vaiheessa, ja saamme yhdessä suunnattua voimavaramme tulevaisuuteen. Vaikka esitin eriävän mielipiteeni asiasta, lupaan silti täysillä jatkaa kaupunkimme kehittämistä, ja toivon että tämä fuusio päätös auttaa meidät pysymään lupusten mukaan itsenäisenä kuntana.

Alla vielä puheeni:

Arvoisa valtuuston puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut ja muut läsnäolijat.

Näen mahdollisen fuusion kuin avioliiton Haminan ja Kotkan satamien välillä – olemme heittäytymässä järkiavioliittoon 11,4meur myötäjäiset mukanamme. Vaikka uskon, että järkiavioliitot joissain tapauksissa ovat yhtä toimivia kuin rakkausavioliitotkin, tarvitsevat ne molemmat toimiakseen ennen kaikkea luottamusta ja vakaan tahdon yhteiseen päämäärään ja yhteiseen hyvään.

Molemminpuolisen syvän luottamuksen päälle voimme rakentaa kestävän liiton. Luottamuksen täytyy olla jatkuvaa ja yhteistyöhalun vankkumatonta, jotta yhteiselo toimii ja tuottaa hedelmää. Luottamuspula luo liitosta riitaisen, ja mustasukkaisuus sekä epäilys halvaannuttavat kaiken alleen vangiten puolisot omaan pieneen piiriinsä jolloin ei ulospäin edes nähdä eikä pakotietä ole. Joskus avoliitto ja kevyempirakenteisempi yhteistyö aluksi voikin olla hedelmällisempää, jolloin molemmilla on tilaa hengittää eikä tunne itseään pakotetuksi tai vangituksi johonkin mihin ei täysin luota. Luottamus luo pohjan kevyemmällekin liitolle jossa voi päästä vähintään yhteä hedelmällisiin tuloksiin. Lopulta se ei ole nimet paperissa joka yhdessä pitää, vaan se luottamus.

Mikäli kaikesta huolimatta päädymme tänään liittoon läntisen naapurimme kanssa, olkoon myötäjäiset pienet, liitto sopuisa ja luottamus läsnä joka askeleella. Ja mikä tärkeintä: Synnyttäköön se paljon työpaikkoja tuovia lastitonneja tasaisesti idästä länteen.