Tämä oli ensimmäinen vuosi kun hyvinvointialueet toimivat. Historiallinen ja opettavainen. Paljon onnistumisia, mutta varmasti myös paljon asioita joita tulee kehittää eteenpäin. Pohjalla oli onneksi Kymsoten myötä pohjat yhteistyölle, joten olemme päässeet helpommalla kuin moni muu hyvinvointialue, joiden on pitänyt alkaa yhteistyö ja organisaation rakentaminen aivan tyhjästä. 

Hyvinvointialue on 2023 vuonna vastannut yli 150 000 henkilön terveydenhuollon, sosiaalihuollon ja pelastustoimen tarpeisiin. Ne tarpeet ovat olleet varmasti moninaiset, ja kun samalla palveluverkkoa tulee kehittää tiukassa tilanteessa ei se ole ollut helppoa. Pitää pysyä tuottamaan laadukasta palvelua tiukassa talouden tasapainottamisen raamissa. Kun rahoitus on täysin valtion käsissä, ei siihen itse voida vaikuttaa. On pakko tehdä se, mitä ministeriö määrää.
Ison huolen aiheuttaa se, että vuonna 2023 kolme neljästä kriteereistä täyttyivät jo arviointimenettelyn aloittamiseksi. 
Kiitämme virkahenkilöitä tiedon jakamisesta luottamushenkilöille, esim. iltakoulujen tiedonannot ovat olleet kattavia.
Ainoa hämmennys on tuottavuusohjelma, jonka olemme sokkona osana talousarviota hyväksyneet näkemättä varsinaista listausta. Kaipaisimme edelleen konkretiaa. 
Kuten aluehallituksen puheenjohtajakin puheessaan viittasi, myös päättäjien olisi hyvä nähdä tulosaluekohtaisesti tulos, jotta päätöksentekoa voitaisiin tehdä laajemmalla tiedolla. Nyt edes aluehallitukselle ei ole esitetty sillä tasolla tietoja tarkastuslautakunnan lausunnon perusteella, vaikka he tekevät päätökset nimenomaan tulosaluekohtaisesti ja heillä on seurantavastuu. Tällainen sokkona päättäminen eri tasoilla ei ole motovoivaa, kun kuitenkin päättäjän tulee kantaa vastuu päätöksistään. Kannatammekin tarkastusvaliokunnan esitystä tuloskohtaisten menojen seurannasta sille kuuluvalla päättäjätasolla.
Ilahdumme siitä, että tulos – alijäämästä huolimatta – on kuitenkin 19 meur parempi kuin mitä talousarviossa ennustettiin. Silti hämmennystä tuottaa se, että tämä on huomattu vasta tämän vuoden puolella. Mitä voimme oppia tästä, ja onko tämä parempi tulos meille edullinen kun tilannettani tarkastellaan myöhemmin?
Toivomme kehittämistä edunvalvonnan osalta yhä eteenpäin. Kadehdimme Etelä-Karjalan verkostomaisesti kokoontuva edunvalvontaa jossa hyvinvointialue on merkittävässä roolissa.
Ratamon yöpäivystyksen tilanne osoittaa, miten tärkeää se on, että aikaa jää myös ennakoinnille edunvalvonnassa yhä enemmän. Edunvalvontaa on toki tehty nyt ansiokkaasti, mutta tästä pitää jatkaa eteenpäin.
Seuraavaa edunvalvonnan paikka olisikin ammatillisen koulutuksen leikkaukset, joiden myötä osaajapula tullee pahenemaan. Yhdistämällä hyvinvointialueiden voimat voitaisiin vielä saada pelastettua jotain, sillä alanvaihtamisesta tulee entistä mahdottomampaa ja se tulee pian näkymään yhä lisääntyvinä rekrytointihaasteina. 

Näemmekin tässä suuren kehittämiskohteen pikaisessa lähitulevaisuudessa, jotta hakijatilanne saadaan pidettyä yhtä hyvänä kuin se nyt onnistuneen työnantajamielikuvan myötä on kohtuullinen.

Sosiaalipuolen sairauspoissaolojen määrä on huolestuttava. Kuinka me pidämme huolta tulevaisuudessa osaajistamme, jotka muodostavat tämän toiminnan ytimen. Vertaamalla eri hyvinvointialueiden raportointia, esim. SiunSote on eritellyt eri tulosalueiden osalta sairauspoissaolotilastot. Tulevaisuudessa vastaava erittely voisi auttaa kohdistamaan tukitoimet myös oikeisiin paikkoihin tehokkaammin, ja olisi hyödyllistä meille päätöksentekijöillekin. 
Voimmeko me alkaa selvittämään myös asiantuntijuuden parempaa huomioimista palkkakehitystä työn vaativuuden arvioinnin kautta. Luomalla oman osaamisen kehittämiselle aidosti motivoivan ympäristön, on meillä mahdollisuudet olla tulevaisuudessakin houkutteleva työnantaja.
Kiitämme kuluneen vuoden osalta henkilöstöä ammattitaitoisesta työskentelystä muutostilanteessa. Sosiaalisen median puskaradiot täyttyvät viikottain kiitoksista, kun on saatu hoivaa, kohdattu arvostavasti, luotu turvaa ja autettu tiukoissa tilanteissa. Haluamme jatkossakin luoda tällaiselle työskentelylle raamit, jotta ammattitaitonne tulee kaikkien kymenlaaksolaisten käyttöön.
Vihreiden valtuustoryhmä hyväksyy tilinpäätöksen ja puollamme vastuuvapauden myöntämistä.