Jälleen kerran ei voi kuin
ihmetellä rahan voimaa. Kun euron kuvat alkavat vilkkua silmissä, jää
tärkeätkin arvot syrjään. Haminan kaupunki on myymässä metsäalueita, joista
suurin osa painottuu Pyhältöön. Näistä kriittisin, on kiisteltyyn Kärpänsuohon
rajoittuva alue johon suunnitellaan avohakkuita. Kyseinen avohakkuu heikentää
alueen luonnontilaista arvoa merkittävästi, ja sen hävitys vaikuttaa suuresti
alueen monimuotoisuuteen. Avohakkuu alueella ei tuhoa ainoastaan merkityn
alueen luontoa, vaan altistaa viereisten palstojen vanhan puuston
myrskyvaurioille suojan hävitessä. Tuho tulisi olemaan täten hakkuukuvio alaa
suurempi. Päätös on myös ristiriidassa käsittelyssä olevan valtuustoaloitteen
kanssa, jonka 30 kaupunginvaltuutettua allekirjoittivat 12.10.2009
kaupunginvaltuusto kokouksessa. Valtuustoaloitteessa vaadittiin, ettei
Kärpänsuota valjasteta turvetuotantoon, vaan kaupunginhallitus laadituttaa Haminan
kaupungin Pyhällössä omistamille maa-alueille luontoarvoja, ja kestävän kehityksen
edellyttämiä, sekä Vehkajoen vesistöä parantavia toimenpiteitä koskevan
käyttösuunnitelman, ja aloittaa ko. alueelle soveltuvan luontopolun
suunnittelun ja toteutuksen.

Vaikka metsäkaupasta
ollaan saamassa lähes n. 160 000€ kaupungille, ei se korvaa sitä menetystä
minkä se luonnollemme tekisi. Palsta on vanhoja, yli puolitoistametriä ympärysmitaltaan
olevia puita täynnä, ja se antaa kodin ainutlaatuiselle eliöstölle. Raha ei saa
aina ratkaista, eikä lopulta 160 000€ ole suuri summa kaupungin
budjetissa. Ei ainakaan tarpeeksi suuri korvaamaan sitä menetystä jota
ainutlaatuisen luonnon tuhoaminen saa aikaiseksi.