Arvoisa herra puheenjohtaja, valtuutetut ja muut läsnäolijat.

Vuosi 2012 koitteli Haminan taloutta edelleen. Talouden ylijäämät on syöty, mutta velkamäärä ei ole onneksi kasvanut. Toimiin on pyritty pääsemään tuottavuusohjelmalla, jota ei vieläkään ole käsitelty valtuustossa, vaan se on asiakirja joka elää omaa elämäänsä. Lähtö vuodelle 2013 on ollut kankea, eihän talousarviotakaan oltu kokonaisuudessaan hyväksytty vuoden 2012 loppuun mennessä, kuten ei edellisenäkään vuonna.

Väki väheni edelleen, luultavasti suurten työllistäjien lopettaessa toimintaansa Haminassa. Syntyvyys ei riittänyt kattamaan kuolleiden määrää, mutta samalla kaupungin ulkopuolelta saimme uusia kaupunkilaisia tilalle korvaamaan osittain tappiota. Myös menetettyjä työpaikkoja korvaamaan nousi uusia pienyrityksiä, ja on positiivista että seutukunnalla ihmiset uskaltautuvat yrittämään – sillä pk-yrityksissä on tulevaisuuden voima. Jopa 16% näistä yrityksistä oli ulkomaalaissyntyisten perustamia. Samalla kun he työllistävät itsensä, syntyy työpaikkoja myös muille joko suoraan tai välillisesti. Jokainen uusi yritys, pienikin, on valonpilkku kaupungillemme. Toivottavasti strategiatyö, jota nyt tehdään, antaa myös vahvan suunnan yrittäjyyden tukemiseen, sillä uskon sen olevan keino taloutemme nousuun.

Valoisalta näyttää myös projekti japanilaisten yritysten houkuttelemiseksi seudullemme. On rohkeaa tarttua kiinni toimiin jotka vaativat vahvaa kulttuurintuntemusta ja tehokasta verkostoitumista. Toivottavasti jo nyt alueella toimivien japanilaisten tietotaitoa osataan tässä hyödyntää. Juuri tällaisia rohkeita pelinavauksia tarvitaan. Jotain uutta ja innovatiivista, aktiivista toimintaa sen sijaan että vain istutaan voivottelemassa kun mitään ei tapahdu, ja kukaan ei tule. Ei jäädä katsomaan perävaloja, ja pystytetään yhä suurempia tervetulokylttejä uusille yrityksille.

Samalla kun toivotaan uusia asukkaita ja yrittäjiä, tulee pitää huolta myös nyt kaupungissa asuvista. Vaikka rahat ovat tiukoilla, liian montaa investointia odotutetaan turhaan. Hallittuja pitkälle tähtääviä investointeja vaaditaan jotta kaupunki pysyy elävänä. Perusturva on panostanut ennaltaehkäisyyn, jonka vaikutukset alkavat näkyä. Tämän toivoisi jatkuvan kautta linjan. Samaa tulisi myös entistä tehokkaammin toteuttaa kaupungin henkilöstön osalta, sairauspoissaolot lisääntyivät vuonna 2012, ja työtapaturmien määrä oli korkea. Toivotaan että syyt löydetään, jotta päästään kääntämään trendi toiseen suuntaan.

Sivistystoimi on suurien ratkaisujen edessä. Palveluverkostoselvitys on tulossa, mutta päiväkotien ja koulujen ohella on myös muita palveluita joita tulisi tarkastella pitkällä tähtäimellä. Näitä toimia ovat mm. kirjastopalvelut, jotka ovat ennaltaehkäisyn ja syrjäytymisen kannalta tärkeitä. Kaksi kirjastoa ja kirjastoauto puolustavat paikkaansa. Toisaalta määrärahoja näidenkin tilojen kunnossapitoon tulee löytyä, jotta toimintaa voidaan jatkaa uhraamatta työntekijöiden tai asiakkaiden terveyttä. Toinen tärkeä, mutta vähän puhuttu tärkeä osa on Kansalaisopisto. Sen antama koulutus tavoittaa juuri ne, jotka odottavat uuden työn löytymistä, ne jotka ovat ehkä muuten vailla kontakteja ihmisiin, ne joiden päivissä ei muuten ole järkevää toimintaa. Se on monelle syrjäytymisen ehkäisyä parhaimmillaan, ja siitä näkökulmasta tulisi kaupungin toimintaa pyrkiä myös kehittämään resurssien salliessa. Näihin kahteen palveluun satsaus voi tehdä säästöjä sosiaalipuolella moninkertaisesti, kunhan oikeat ihmiset tavoitetaan.

Rajoja rikkovaa yhteistyötä on aloitettu lautakuntien välillä, ja kommunikaation on syytäkin lisääntyä, jotta jokainen päättävä elin tietää toistensa ratkaisuista ja suunnitelmista, jolloin vähäiset resurssit saadaan järkevästi käytettyä. Joskus pitää olla aikaa istua yhteisen pöydän ääreen ja katsoa suuria linjoja, jota onneksi nyt strategiankin osalta tehdään. Konkreetti eri toimijoiden yhteistyö on näkynyt vuonna 2012 mm. kotiseutumuseon, muistelopiirin ja kaupunginmuseon välillä pellavan kasvatuksen, hoidon, korjuun ja jalostamisen myötä. Näistä pienistä yhteistyömuodoista toivoo kasvavan suurempia tulevaisuudessa, jolloin samasta resurssista on jakaa monelle iloa ja hyötyä.

Yli hallintorajojen liikkuvaa yhteistyötä kaipaisi myös Bastion. Toimintaa pitäisi saada enemmän, ja kaupungin satsaukset saada käyttöön. Kaakko 135 on hyvä päänavaus, mutta seudullisesti jäämme muiden jalkoihin. Oliko tämä todella oikea paikka säästää? Ymmärrämmekö miljöömme ja luontomme arvon, ja osaammeko hyödyntää sitä sen ansaitsemalla tavalla? Meillä on Porvoon ja Loviisan arvoinen vanhakaupunki, joka tulee saada eloon. Joustavaa henkilöstöresurssien liikuttelua Bastionin tarpeisiin, ja näkyvyyttä kaivataan. Toivottavasti vuonna 2012 hyväksytty viestintästrategia antaa tähän eväitä.

Yhteistyötä on löytynyt myös kaupungin omien toimintojen ulkopuolelta kaupunkilaisten hyväksi yrittäjien aktivoiduttua herättämään kaupunkia henkiin, ja monia konkreettisia toimia onkin jo saatu aikaan. Kaupungin toimiessa yhdessä paikallisten yrittäjien kanssa tulevaisuuden haasteet, kuten kehätie, saadaan käännettyä mahdollisuuksiksi.

Kestävä kehitys on onneksi jalkautunut päätöksentekoon elävästi monin osin. Joukkoliikenteeseen panostetaan palvelulinjan ja erityisryhmien huomioimisen myötä, ja katujen valaisuunkin kiinnitetään huomiota. Toivottavaa tosin on, ettei energiansäästö tapahtuisi loppukesän pimeinä öinä, jolloin kaupunkilaiset palaavat riennoistaan, vaan katulamput palaisivat tuolloin tuomassa turvaa kulkijoille. Toivottavasti energiansäästöön ja energiatehokkuuden lisäämiseen löytyy varoja ja keinoja myös tulevana vuonna. Lisää olisi kestävän kehityksenkin saralla toiveita. Ympäristövaikutusten arvioinnit ja ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnit ovat edelleen lastenkengissä suuria muutoksia tehtäessä. Kaavamuutoksissa ja lupamenettelyissä nämä puutteet aiheuttavat valituskierteitä, jotka olisivat vältettävissä kunnollisen pohjatyön tekemällä.

Vaikka mennyt vuosi oli taloudellisesti haastava yllätyksien viedessä taloutta miinukselle, on vuodessa myös monta valonpilkahdusta. Oppikaamme virheistä ja niillä eväillä lähdetään rakentamaan entistä hurmaavampaa Haminaa.

20130513-215604.jpg