Puhe puoluekokouksessa Turussa 23.5.2010

Arvoisa Puoluekokousväki,
Tuon terveisiä Haminasta, jossa turvesoiden kohtalo on kuumentanut tunteita,
ratkonut valtuuston rivejä ja aiheuttanut niin turhautumista kuin heräävää
kansalaisaktivismiakin. Kaupunginhallitus päätti vuokrata Kärpänsuon
turpeentuottajille, välittämättä valtuuston enemmistön saati kaupunkilaisten
tiukasta vastustuksesta.
Se, miksi tänään täällä aiheesta puhun, on avunpyyntö teille Vihreät
päättäjät.. Vapo kumppaneineen lobbaa turve-energian
’ympäristöystävällisyyttä’, samalla kepu – valtaisten kuntien uhratessa
turvesuonsa hetkelliselle rahavirralle tuhoten ainutlaatuisia ja arvokkaita
luonnon alueita. Kansalaisen vaikutusmahdollisuudet jäävät vähäisiksi. Edes
lautakunnassa ja valtuustossa ei hallintosäännön rajoittamana kaikissa
kunnissa pääse asiaan vaikuttamaan.
Toivon tiukempaa lainsäädäntöä turpeen käytölle. Tiukempia määräyksiä
ympäristölupiin jotta porsaanreiät saadaan tukittua. Valtakunnallista
puolueetonta tiedonlevitystä sekä erityisesti selkeitä työvälineitä
paikallisiin taisteluihin.