Arvoisat juhlavieraat,
Vihreä Liitto nosti maljan 27-vuotiaalle puolueelle joitain viikkoja sitten puoluetoimistolla. 7 vuotta puolueen perustamisen jälkeen myös Haminaan syntyi vihreä yhdistys. 30.3.1994 perustettiin yhdistyksemme, jonka pj oli Hanna Pesonen, ja muina perustajajäseninä Aino Enqvist, Timo Siimes, Tuula Kaaro, Anneli Lindholm,ja Tarja Uusitalo. Monet heistä, jotka tuolloin yhdistystä perustivat tai tulivat pian perustamisen jälkeen mukaan ovat edelleen mukana toiminnassa.
Jo ensimmäisissä kunnallisvaaleissa perustamisen jälkeen, vuonna 96, pulpahti vihreät kunnallisvaaliehdokkaat pintaan. Hanna Pesola oli yksin edellisissä vaaleissa vihreänä päässyt läpi, mutta nyt Kauko Kallio, Marja Silvennoinen, Eija Pekkanen, Irene Peippo, Tarja Uusitalo, Aarni Ahtola ja Olavi Pekkanen olivat vaalikuvassa pulpahtamassa, ja hieno pulpahdus se olikin, sillä kun katsotte ympärillenne, niin moni heistä on täällä mukana juhlimassa – aiheesta! Sillä he ovat toimineet aktiivisesti tämän ajan yhdistyksen ja kaupunkimme hyväksi. Noissa vaaleissa sai vihreät 396 ääntä, ja 9,1% koko äänimäärästä. Tällä tuli kolme valtuustopaikkaa: kauko Kallio, Marja Silvennoinen ja Aarni Ahtola nousivat valtuutetuiksemme, ja varavaltuutettuina toimivat Irene Peippo, Tarja Uusitalo sekä Eija Pekkanen. Marja Silvennoinen oli kaupunginahllituksen II vpj. Tuolloin vaalitulos teki Haminasta Kymen läänin vihreimmän kauoungin, minkä aseman pidimme myls 2000 vaaleissa. Luin aamulla kunnallisvaaliohjelmaa tuolta vuodelta ”50 askelta vihreämpään kuntaan”. Monta asiaa ollaan muutettu, ja paljon on vielä tehtävääkin. Nyt kirjastoissa on Internet yhteydet, palvelusetelit tuovat vaihtoehtoja, kunnallista kodinhoidontukea (hamina-lisää) maksetaan pienimmille lapsille, nuorten työpajat toimii, yva on osa suunnittelua, ..mutta moni asia on agendalla edelleenkin, kytkösten pöydälle nostaminen, peruspalveluiden leikkaaminen, vastavalmistuneiden työllistyminen, julkinen liikenne kaipaa kehittämistä..
Jokaisissa kunnallisvaaleissa meillä on ollut lista, ja vuonna 2000 myös Vehkalahdella oli Veijo Pousi yksin ehdolla, saaden yksin 102 ääntä (40 ääntä lisää olisi tuonut paikan valtuustoon) sekä 2012 Virolahdella Kaisa Kuokka ja Sannamari Paldanius. Listan koko on kasvanut joka kerta, nyt viimeisissä vaaleissa meillä oli 16 ehdokasta, jonka myötä saimme kaksi valtuutettua, ja jäinme neljän äänenä.hän kommannesta.
Voimavaramme on ehdottomasti yhdistyksen jäsenet. Vapaaehtoistyö joka kantaa. Tämäkin juhla on toteutettu vapaaehtoisvoimin, joista suurin kiitos kuuluu Alye Rouelle, joka ystävineen järjesti tarjoilut (aploodit). Vapaaehtoisvoimin jo useana vuonna olemme järjestäneet vihreää valojen yötä kaupungin päätapahtuman oheen, vapaaehtoiset ovat päivystäneet teltoilla, paistaneet lettuja, luukuttaneet mainoksia, tehneet käsitöitä ja leivonnaisia myyntiin,..Monenmoista taitoa ja tietoa on tarvittu. Yhdistyksen jäsenet ovat aina tukeneet valtuustoryhmää jakaen tietoa ja osaamistaan, kannustaen eteenpäin vaikeinakin hetkinä.
Puheenjohtajina yhdistyksellä on toiminut Hanna Pesonen, Kauko Kallio, Aarni Ahtola, Marja Silvennoinen, Pasi Lahtinen ja Katja Andrejev. Eduskuntavaaliehdokkaina meillä on ollut Marja Silvennoinen 1999, Aarni Ahtola 2003, Roger Grandell 2007 ja Katja Andrejev 2011.
Taustajoukoissa on paljon heitä, joita ei lehtien palstoilla ja vaalikuvissa näy. Heistä haluan mainita esimerkkinä Inga Ehrnrooth-Lammilan, joka pitää huolta yhdistyksemme taloudesta ja on hoitanut monenmonituiset kahvitukset yleisötilaisuuksissamme. Nämä taustavoimat ovat elinvoimamme salaisuus, se millä me jatkamme eteenpäin. Osa vapaaehtoisista toimijoistamme tulevat myös yhdistyksen ulkopuolelta. Moni puoliso on ollut mukana kasaamassa telttaa, jakamassa mainoksia, kiinnittämässä julisteita. Kiitos Heikki, Tuire, Ari, Jani, Maria, Pirjo ja moni muu!
Vaikka aina vaalien jälkeen katsotaan kannatusprosentteja (jotka muuten ovat olleet noususuhdanteessa), ei se ole ainut yhdistyksen mittari. Vaikutukset näkyvät monessa muussakin asiassa. Saamme muutettua asenteita, saamme herätettyä ajatuksia.
Kiitos muille valtuustoryhmille ja poliittisille toimijoille, yhteistyö on kantanut hedelmää. Kolme vuotta sitten eduskuntavaaleissa alkoi ryhmien välinen yhteistyö näkyvämmin, ja vaikka paikallispolitiikassa asiat välillä riitelevätkin, olemme tulleet aina hienosti toimeen keskenämme, ja saaneet paljon aikaan.
Vielä lopuksi muutamia kiitoksia. Kaikkille toki yhteisesti kiitokset ensimmäisistä 20 vuodesta, mutta erityisesti Hanna Pesoselle, joka aikanaan yhdistyksen sai alulle, ja teki äänimäärällään (yli 400 ääntä) vuoden 92 vaaleissaan ennätyksen. Kun ei edes vielä yhdistystä ollut, hän yhdessä vaaliliitossa vasemmiston kanssa sai aikaan hämmennystä ja puhetta. Patriootti vm 26 kirjoitti lähiuutisiin ”politiikan hämärämiehiä on haminassakin. Vihreiden listalla pyrkii valtuustoon pari brezneviläistä bolsoa. Kuulemma tuo vihreäkin on entinen taistolainen”. Vihreät ovat tämän jälkeen muuttuneet lie vähemmän hämäräksi osaksi kaupunkia. Hän ei valitettavasti päässyt tänään paikalle.
Suuri kiitos Kauko Kalliolle, joka on toiminut aktiivisena jäsenenä jo pitkään, Kauko teki pitkän työrupeaman kunnallishallinnossamme, ja on tuonut kasvot kaupungin vihreälle politiikalle. Hänet valittiin vuonna 97 yhdistyksen puheenjohtajaksi, ja valtuustossa hän aloitti samana vuonna. Kaukon myötä moni meistä läsnäolijoistakin on liittynyt yhdistykseen. Hänen puoleensa olemme kääntyneet ongalmatilanteissa ja aina apua saanet. Kiitos!
Kiitos Marja Silvennoinen! Marja nousi valtuustoon vuonna 97 ensimmäisten vihreiden joukossa, ja toimi viime valtuustokauteen asti. Hän oli vuonna 99 eduskuntavaaliehdokkaanamme, hän on toiminut pitkäaikaisena puheenjohtajanamme, ja myls piirin puheenjohtajana. Marja toimii edelleen aktiivisesti taustatukena, ja hänen tietonsa ja kokemuksensa on ollut meille todella tarpeen!
Kiitos valtuustokollegalleni Aarni Ahtolalle, joka on ollut valtuutettuna tai vara altuutettuna tämän koko matkan. Hän on ollut aktiivinen näkyvä hahmo, hänet valittiin 2001 yhdistyksen puheenjohtajaksi, jona toimi muutaman vuoden, viime vuodet hän on ollut toiminnan tarkastajana tärkeässä roolissa. Erityiskiitos tämän talven urakasta, sillä hän on ollut osa palveluverkkoselvityksen työryhmää, jonka tulokset tulevat pöydälle ensi maanantain valtuuston kokouksessa.
Kiitos muille vihreille yhdistyksille, kiitos piirille, kiitos puoluetoimistolle ja puolullee. Tukea turvaa ja yhteistyötä olemme saaneet ja atoivottavasti myös antaneet. Aivan huikeassa porukassa saamme olla.
Kiitos kaupunginjohtajalle, yhteistyö Haminan kaupungin kanssa on ollut tiivistä ja toimivaa koko toimintamme ajan. Olemme kiitollisena huomanneet kuinka kansanedustaja, -ja ministerivieraamme ovat saaneet kauoungissamme huomiota, ja kuinka meitä on kuunneltu tärkeissä asioissa.
Kiitos Outi ja Touko ajastanne, ja siitä että läsnäolollanne kunnioitatte tärkeää päiväämme. Muiistakaa, että täällä maakunnissa teille on aina paikka tulla, tukijoukkoja löytyy. Onnea molemmille kevään eurovaaleihin!
Viimeiseksi kiitos teille kaikille täällä läsnäoleville. Ilman teitä ei tämä juhla olisi juhla. Ilman teitä ei olisi Haminan seudun vihreitä. Teidän kanssanne on ilo katsoa eteenpäin.