Satama on ollut läsnä valtuustonkokouksissa Haminassa läpi tämän valtuustokauden – oli se mainittu esityslistalla tai ei. Eräänlainen ratkaisu on asialle nyt tullut, kun käräjäoikeudenpäätös on saatu ja fuusiosta päätetty.  8.11. valtuuston päätös oli tiukka, ja monikaan ei saanut haluamaansa lopputulosta, äänestin itsekin asian palauttamisesta ja vastustin sopimuksen ehtoja. Demokraattista päätöstä on kuitenkin kunnioitettava ja sen mukaan edettävä. Toivonkin, että nyt Haminassa alkaa satamassa se kauan toivottu työrauha, ja kaikki vihdoin voivat lopettaa vaalilupaustensa väkisin läpi tunkemisen. Toivonpa, että valtuustossamme yhä enemmän keskitytään siihen, mihin todella pitäisi huomiota kiinnittää: lapsiin, vanhuksiin, veronmaksajien hyvinvointiin, koulujen tilaan – siihen mikä todella on kaupungin ydintoimintaa. Ajat ovat tiukat, ja radikaaleja ratkaisuja tarvitaan muuallakin kuin satamalaiturilla kaupunkimme elinvoiman säilyttämiseksi!