Suomessa on noin 300 000 yritystä, jotka työllistävät 1,4 miljoonaa henkilöä. Suurin osa on alle kymmenen henkilön yrityksiä, ja todella moni yhden hengen yrityksiä. (Suomen yrityksistä alle 10 henkilöä työllistäviä on yli 94 %, Ja yksinyrittäjiä on tällä hetkellä 170 000 eli yli puolet kaikista)

Pienyrittäjä on haavoittuvassa asemassa, kun tulee yllättäviä tilanteita. Mitä tekee kampaaja, kun varauskirja on täynnä ja äkillisesti sairastuu? Entä pienen kaupan yksinyrittäjä? Ei siinä vain pistetä ovia lukkoon ja lähdetä kotiin sairastamaan, vaan pitää tehdä monia järjestelyjä.

Hyvin menevässä yrityksessä olisi töitä toisellekin, mutta toisen palkkaamisen kynnys on valtavan suuri. Se lisää byrokratiaa, mutta erityisesti se lisää kuluja. Pahimmillaan paljon enemmän kuin tuo. Eräs yrittäjä kertoi, että mikäli hän irtisanoisi neljä alaistaan, hän jäisi voitolle, vaikka myös voitot jäisivät saamatta noiden neljän alaisen suuren panoksen vuoksi. Pelkästään työnantajamaksut vievät saadun voiton tappioksi.

Kun samaan aikaan taistellaan kasvavan työttömyyden kanssa ja lannistetaan pienyrittäjiä uuden työvoiman palkkaamisessa, ei talouskasvuun ole eväitä. Jotta saataisiin 40 000 uutta työpaikkaa, tulisi joka neljännen yksinyrittäjän palkata itselleen yksi ulkopuolinen tekijä. Monessa yrityksessä tarvetta lisäkäsille on, ja monessa yrityksessä osaavat lisäkädet toisivat merkittävää kasvua.

Täytyy löytää tapoja tukea pienyrittäjiä, esimerkiksi perustulon kautta, jolloin ei tipahdeta tyhjän päälle yllättävissä tilanteissa. Vielä tärkeämpää on löytää keino laskea työnantajamaksuja ensimmäistä ulkopuolista työntekijää palkattaessa, jolloin lisäämme työllisyyttä.

Tässä yhteydessä olisi hyvä myös katsoa uudelleen palkkatukityön asema. Vuoden alussa tulleet muutokset ovat romahduttaneet palkkatuella työllistettyjen määrän, vaikka kokemukset pitkäaikaistyöttömien uudelleen työhön kiinni pääsemisestä ovat erittäin positiivisia. Byrokratia on jälleen kerran vaikeutunut ja määrät pienentyneet niin, että yhä harvemmalla on mahdollisuus yrittäjänä ja työnantajana palkkatukea hyödyntää.

Työttömyys ja nuorisotyöttömyys on ongelma, johon tulee puuttua. Meillä on mahdollisuuksia luoda tällä vuosikymmenellä vielä runsaasti työpaikkoja, kunhan puutumme rakenteisiin. Ja tuemme pienyrittäjiä.