Puheenvuoro Haminan kaupunginvaltuustossa 7.5.2024 liittyen Kymenlaakson arjen turvallisuus – raporttiin

Miten me voimme vaikuttaa arjen turvallisuuteen?

Maslow’n mukaan ihmisen tarpeiden hierarkkinen järjestys on:

  1. fysiologiset tarpeet
  2. turvallisuuden tarpeet
  3. yhteenkuuluvuuden ja rakkauden tarpeet

Eli kun vain on ilmaa jota hengittää, ruokaa jota syödä ja vettä jota juoda on seuraavana turvallisuus. Eli ihminen joka ei koe olevansa turvassa ei kaipaa muuta ennen kuin turvallisuus on kunnossa.

Jos haluamme kehittää kaupunkiamme, on tuo turvallisuuden tunne syytä ottaa tosissaan. Kuinka saamme sen turvallisuudentunteen säilymään, jotta säilytämme kaupunkimme tulevaisuudessakin.

Arjen turvallisuus-raportista nousee muutama kohta joihin meidän päättäjinä tulisi kiinnittää huomiota tulevaisuudessa:

  1. Huolehtia vastuustamme nimetä lähisuhdeväkivallan ehkäisystä vastaava taho ja tuoda tietoa näkyville kaikilla kunnan alueella yleisimmin käytetyillä kielillä. Kouluttaa henkilökuntaa rohkeasti puuttumaan, kysymään ja auttamaan. Jakamaan tietoa. Tuoda ääni lähisuhdeväkivallanuhreille jotta ”maan tapa” siitä miten naapurin asioihin ei puututa katoaa. Puhua suostumuksesta ja sen merkityksestä yhä nuoremmille. Puuttua.
  2. Huolehtia, että vaikka maan hallitus tekee toimia syrjäytymisen lisäämiseksi kovalla otteella kurjistaen pienituloisimpien asemaa, ei me omilla sopeutustoimillamme isketä jo lyötyä, vaan pohditaan niiden vaikutus kuntalaisiin.
  3. Lisätään yhteisöllisyyttä ja tehdään näkyväksi että jokainen on yhtä tärkeä. Etenkin tulevana vuonna vaalien alla meihin yritetään vaikuttaa monin tavoin, jotta kansa saataisiin riitaisaksi ja kahtiajakautuneeksi. Tunnistetaan milloin meihin yritetään vaikuttaa ja kannetaan vastuumme päättäjinä osaltamme. Sehän tulee jo kuntalain 69 pykälässä: ”Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden etua sekä toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla.” Siihen ei kuulu epäluulon, turvattomuuden, ja vastakkainasettelun lisääminen tai kunnan edun vastainen toiminta turvallisuuden tunteen kohdalla. Meidän tulisi omalta osaltamme vaikuttaa siihen, että kaikki kuuluvat joukkoon. Edelleenkin jatketaan yhteistyötä tasa-arvon ja monimuotoisuuden edistämiseksi. Viime kesän Hamina Pridessa Haminan kaupunginvaltuuston puheenjohtajan puhe oli juuri sellainen osoitus avoimuudesta ja suvaitsevaisuudesta jota tulisi edistää yhä enemmän. Kaupungin tulee olla turvallinen kaikille.