Tulevan hallituksen tulee sitoutua tukemaan omaishoitajia ja parantamaan heidän tilannettaan yhteiskunnassa. Omaishoitajat ovat tärkeitä sosiaali- ja terveysalan verkoston toimivuudessa ja heidän työnsä ansaitsee arvostusta ja tukea, muutakin kuin pelkissä juhlapuheissa.

Vihreät pyrkivät parantamaan omaishoitajien tilannetta esimerkiksi lisäämällä heidän sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuutta ja kehittämällä omaishoitajien tukipalveluja. Liian moni omaishoitaja kokee jäävänsä yksin ja on vaarassa uupua ja sairastua itse. Etenkin vanhempien pariskuntien kesken omaishoitajana on usein muistisairaan puoliso, jonka omat tarpeet ja terveyteen liittyvä ennaltaehkäisy voi jäädä liian helposti huomaamatta.

Vihreät kannattavat omaishoitajille maksettavan korvauksen korottamista ja omaishoitajien työelämään osallistumisen helpottamista. Tarvitaan erilaisia intervallipaikkoja edelleen, eikä talouspaineet saa näitä vaarantaa.

Lisäksi Vihreät ovat huolissaan siitä, että omaishoidon taakka kohdistuu usein erityisesti naisiin ja heikentää heidän mahdollisuuksiaan osallistua työelämään ja yhteiskuntaan. Palvelutarpeenarvioinneissa tulee jatkossakin kuulla omaishoitajaa ja varmistaa riittävät resurssit rauhalliseen ja kiireettömään kohtaamiseen, jotta tukea uskalletaan pyytää ja mahdolliset piilevät tuentarpeet huomioida ajoissa.


Vihreiden poliittisesta ohjelmasta:

Vastataan sote-alan henkilöstöpulaan ja tuetaan omaishoitajia

  • Parannetaan sote-alan vetovoimaa kehittämällä palkkauksen lisäksi työoloja, parantamalla työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia sekä panostamalla osaamiseen ja hyvään johtamiskulttuuriin.

  • Lisätään tarpeen mukaan sosiaali- ja terveysalan koulutuspaikkoja sekä ulkomaista rekrytointia kielitaitovaatimukset huomioiden.

  • Otetaan omaishoidon tuessa huomioon lasten ja nuorten perheiden moninaiset lähtökohdat.

  • Korotetaan omaishoidon tuen vähimmäishoitopalkkiota ja siirretään sen maksaminen Kelalle.

  • Luodaan omaishoidon kehittämisen kansallinen strategia.