Maakuntauudistuksen myötä kuntien suurimpia palvelutehtäviä ovat kasvatus ja koulutus. Kautta Suomen tänäkin syksynä huudettiin hätää siitä, kuinka opettajan paikat saadaan täytettyä. ”Pätevien hakijoiden puuttuessa myös muut hakijat huomioidaan.”

Paperilla oleva koulutus ei ole kaikki kaikessa, ja myös koulutuksellisesti epäpätevä voi olla motivoitunut ja sopiva, mutta silti olisi tärkeää puuttua tähän ongelmaan. Mitä tapahtuu poikkeustilanteissa? Voiko käydä niin, että erityistukea tarvitseva lapsi ei pääse erityisopetukseen, kun epäpätevät opettajat arvioivat lapsia? Miten ihminen jaksaa työssään, jos ei ole koulutuksen tuomaa pohjaa poikkeustilanteisiin?

Valtion tulisi pian pohtia mahdollisuuksia täydennyskoulutukseen heille, jotka ovat työskennelleet vailla koulutusta ja ovat motivoituneita. Kun kunnat tulisivat vastaan mahdollistaen koulutuspäivät, saataisiin osaamistasoa nostettua.

Koulukuraattorit ovat tärkeä tuki niin opettajille, ohjaavalle henkilöstölle kuin perheillekin. He ovat kouluissa sosiaalialan osaajia.

Uudistettavassa oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa tämän tehtävän kelpoisuusvaatimusta ollaan lieventämässä. Alan toimijat ovat huolissaan alaikäisten oikeusturvasta, sillä heidän osaltaan on opiskeluhuoltopalveluissa aina arvioitava kykyä hoitaa itsenäisesti omaa asiaa. Alaikäisen päätöskykyä voi arvioida vain sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö.

Jos kelpoisuusvaatimuksista luistetaan, ei toiminnan valvonta ole enää Valviran alaista. Tällä hetkellä kuraattorit toimivat kunnan alaisuudessa.

Terveydenhuollon siirtyessä maakunnille siirtyy myös rekrytointivastuu. Kilpailu pätevistä ja motivoituneista työntekijöistä käy kuumana. Maakunnalliset toimijat ovat pieniä paremmassa asemassa, mutta suurta huolta on pätevien ja toimivaltaisten lääkärien saannissa.

Onko alalle riittävästi hakijoita, ja kuinka turvataan työssä jaksaminen? Iso osa potilasturvallisuutta on se, että voi luottaa itsensä tai läheisensä terveyden ammattilaisen käsiin.

Yhteensä turvaamistoimia tehtiin Valviran mukaan 2020 vuonna 43. Suurimmassa osassa lääkärien ammattioikeuksia rajoitettiin esimerkiksi kieltämällä lääkemääräykset. Kolmanneksessa syynä on päihteiden väärinkäyttö. Samanlainen tilasto on aiemmilta vuosilta.

Kuinka voidaan turvata pätevien ja motivoituneiden henkilöiden työssäjaksamista, ja miten tämä tulisi ottaa huomioon jo rekrytointivaiheessa? Kun yksi ei voi toimia täysin valtuuksin, miten se vaikuttaa muuhun tiimiin? Maakunnille tulee suuri vastuu ihmisistä myös henkilöstöpolitiikan kautta.

Saamme laadukkaita palveluita, kun rakennamme taustat kestävälle pohjalle. Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen tuovat motivaatiota. Palveluprosesseja voidaan kehittää, kun pohja on kunnossa. Tarjoamalla laadukkaita peruspalveluita kunnissa ja maakunnissa lisäämme alueiden pito- ja vetovoimaa niin asuinpaikkana kuin työnantajana.

Katja Andrejev

Aluevaaliehdokas (vihr.), Hamina

Simo Haapalehto

Aluevaaliehdokas (vihr.), Hamina

Sannamari Paldanius

Aluevaaliehdokas (vihr.), Miehikkälä