Mopomiitit aiheuttavat haasteita. Nuoret kutsuvat porukkaa paikalle ja joukossa meno yltyy vaaralliseksi. Poliisi on huolestunut ja hengenvaarallisia tilanteita on uutisoitu pitkin Suomea. Vaarojen lisäksi meluhaitat ovat asutuskeskuksissa nousseet suureksi. Kuuma kesä nosti ongelman suuremmaksi kun jatkuva meteli esti ikkunoiden auki pitämisen monessa kohdassa. Päättäjiltä ja poliisilta onkin vaadittu pikaisia toimia kautta maan.

Mopoharrastus on itsessään hyvä asia, parhaimmillaan siinä pohjustetaan elinikäisiä liikennetaitoja ja mopon ”rassailu” kehittää kädentaitoja ja ymmärrystä tekniikasta. Tekninen osaaminen kertyy yhteisöllisesti joukolla koneita korjatessa ja vanhemmilta taitoja oppiessa. Tällä tavalla kertyy pohja moneen tekniseen ammattiin ja osaamista voidaan jopa tunnistaa ja tunnustaa osaksi opintoja.

Joissain paikoissa on kunnissa nostettu esiin mopotallien ja moposuorien perustaminen, jossa voidaan yhdessä harrastaa sekä suljetulla alueella mahdollisesti temppuilla. tällä halutaan saada metelihaitta pois tiheän asutuksen parista ja liikenteen vaarat minimoitua. Tässä on kuitenkin esteenä vastuukysymykset. Poliisi ei ole innostunut, koska käytännön kokemusten perusteella viralliset järjestetyt miitit ja moposuorat eivät ole vähentäneet liikenteessä temppuilua, vaan sovittujen tapahtumien jälkeen on  siirrytty  kadulle liikenteen sekaan jatkamaan toimia kuitenkin.

Olisi järkevää miettiä parempia tapoja tukea mopoharrastusta ja nuorten kokoontumismahdollisuutta. Kuntien nuorisotoimi voisi järjestää yhteistyössä poliisin ja vaikka paikallisten ”konepajayritysten” sekä järjestöjen kanssa mopomiittejä, joissa pääsee testaamaan moponhallintaa, kertaamaan liikennesääntöjä ja jossa voisi olla tarjolla työkaluja ja neuvontaa mopojen huoltoon. Tässä tarvitaan yhteisiä pelisääntöjä ja esim. nuorisovaltuustot voisivat toimia yhtenä yhteistyökumppanina.

Kielloilla ei tilanteesta selvitä vaan tarvitaan aito tahto löytää yhteisiä kaikkien hyväksymiä toimintatapoja.

Hanna Holopainen, kansanedustaja (vihr) Lappeenranta

Katja Andrejev, kaupunginvaltuutettu (vihr) Hamina

julkaistu Kymen Sanomissa 1.9.2021