Kuntavaalien lähestyessä ei kaikki oikein muista, mistä valtuustossa lopulta päätetään. Ne ovat juuri sinun arkeesi vaikuttava asioita – koulut, päiväkodit, vanhustenhoito, teiden ylläpito, virkistysalueet, asuinalueiden ja teollisuusalueiden kaavoitus jne. Siksi on tärkeää, että sinä käytät ääntäsi siitä kuka asioista päättää.

Valtuuston tehtäviin virallisesti kuuluu:

 • päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista

 • päättää hallinnon järjestämisen perusteista

 • päättää talouden ja rahoituksen perusteista sekä hyväksyä talousarvio

 • päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista

 • päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista

 • päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta

 • valita jäsenet kunnan toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä

 • päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista

 • valita tilintarkastajat

 • hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta

 • sekä päättää muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista