Vuosi alkoi uuden valtuuston tullessa töihin. Neuvotteluja luottamustehtävistä käytiin viimeiseen asti, ja keskustelu oli vähintäänkin kuumaa. Kuulin itsekin eräänä aamuna töihin mennessä paikallisradiosta mitä (muka) tulisin äänestämään, aivan eri puolueen edustajan suusta jopa ;). Peli on ollut kovaa läpi vuoden, jos edellinen kausi oli sanelupolitiikkaa, on nyt yritetty saada paremmin myös muita ajatuksia läpi. Ehkä tämä on osittain hidastanut päätöksentekoprosessia, mutta avoimmuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia on yritetty lisätä.
Suuria puheenaiheita ovat olleet palveluverkosto, erityisesti koulut ja päiväkodit. Virkamiesten esitys ei valtuustolle kelvannut, eikä myöskään kaupunginjohtajan ”päivitetty” listaus. Nyt on, tosin hieman sidotuin käsin, työhön käynyt luottamusmieheistä koostuva ryhmä, jonka varajäsen olen. Tavoitteena on, että marraskuussa olisi yksimielinen ratkaisu käsittelyssä. Asiaa hankaloittaa yhä uudet sisäilmaongelmat, joita kouluissa ilmenee. Välillä tilanne tuntuu toivottomalta, mutta lannistua ei saa.
Kaikkeen tähän tietysti on takana taloudellinen tilanne, joka on yli kaksi miljoonaa euroa miinuksella vuoden päättyessä. Kaupunginhallityksen ratkaisu tilanteeseen on henkilöstön lomautukset, joita vastaan taisteltiin valtuustossa useaan otteeseen. Lopulta täpärästi lomautukset kutenkin toteutetaan. Itse olinniitä vastaan, sillä pelkään oikeiden säästöjen jäävän todella pieniksi, ehkä jopa olemattomiksi.toivon, että henkilöstö saadaan niistä huolimatta puhaltamaan yhteen hiileen ja pidettyä motivoituneina. Erityisesti hirvittää ne perheet joissa molemmat vanhemmat ovat kaupungin palveluksessa. Toteutusvastuu on nyt hallintokunnilla, ja toivottavasti viisautta ja harkintaa löytyy. Jo nyt on jätetty mm. erityisopettajat ja erityisluokanopettajat lomautusten ulkopuolelle. Taitoa ja viisautta tarvitaan.
Vaihtoehtoisiksi säästökeinoiksi tarjottiin yleishallinnonostopalveluiden pienentämistä (=vähemmän konsultteja, enemmän omaa työtä), maanostojen vähentämistä, maamyynnin lisäämistä jne. Näitä tulisi silti tehdä, koko rakenne vaatii uudelleentarkastelua. Erityisesti ostopalveluissa, joissa summat vain kasvavat, tarvitaan tiukkaa kuria.
Uusi kirosana on tietysti kuntarakenneuudistus, ja sen serkku kriisikunta. Kuntaliitoksella pelotellaan aina jos ei ”totella”. Kuinkakohan monta kertaa kuului ”meistä tulee kriisikunta jos emme tee näin”, ”meidän liitetään Kotkaan jos ei”.. Kuntarakenneselvitys on menossa. Konsultti selvittää viiden kunnan liitosta, lisäksi selvitetään kolmen kunnan liitosta, ns kahden kaupungin mallia. Selkeä enemmistö, lähes yksimielisesti koko valtuusto, kannattaa kahden kaupungin mallia. Itse olen suoraan ja usein myös kannattanut tätä. En halua Haminasta Kotkan kaupunginosaa. Olen myös tullut tuosta väärinymmärretyksi, ei minulla ole mitään kotkalaisia vastaan. Yhteistyö on hyvästä. Pidetään vain raha-asiat erillään, vaikka yhteistyötä tehtäisiinkin.
Ei ole helppo alku tulevalle vuodelle. Henki valtuustossa ei ole hyvä, näin suoraansanoen. Välillä unohtuu myös joiltakuilta se, miten vain asioiden tulisi tapella, ei ihmisten. Tämä vaatii paljon työtä ihan kaikilta. Ryhmäytyminen valtuustoseminaarissa ei ollut aivan saumatonta, sillä yksi ryhmä jäi täysin strategiatyöstä pois, nyt on onneksi keskusteluyhteys löytynyt, eritisesti tämän lomautuskysymyksen myötä.toivottavasti tämä yhteys säilyy, sillä isoja asioita on edelleen edessämme. Viimeinen kokous päättyi aloitteisiin hallintosäännön muutoksesta ja hallituksen epäluottamuslauseesta. Muutoksia ehkä siis on tulossa.
Avoimmuus päätöksenteossa näkyi kun jonkin aikaa kokoukset olivat kaikkien katsottavissa netissä. Taloudellinen tilanne lopetti senkin. Sosiaalisessa mediassa voi seurata päätöksentekoa jonkin verran tiedotusvälineiden ulkopuolella, siellä useampi päätöksentekijä kertoo taustoja. Näin edes vähän avautuu myös median ulkopuolelta keskustelu. Avoimmuus sai myös kolauksia, mm Fennovoima-päätöstä ei Haminassa tuotu lainkaan valtuustolle, vaan edustaja meni omine valtuuksineen yhtiökokoukseen. Paljon jäi silläkin saralla tehtävää, ja tuloksiin myös pyritään.