Verot, niistä ei saisi edes puhua kai ennen vaaleja. Ainakaan muuta kuin luvata että niitä ei koroteta. Parhaimman suosion kai saisi huutamalla kovaan ääneen että kaikki verot lasketaan. Onneksi yhteiskuntamme perustuu kuitenkin veroihin joita jokainen maksaa oman varallisuutensa ja tulojen mukaan ja niillä pyöritetään hyvinvointiyhteiskuntaa josta moni muu maa on kateellinen. Koulutus, terveydenhuolto ja moni muu on huippuluokkaa. Ja ilmaista tai lähes ilmaista. Kyllä siinä iloisia veronmaksajia alkaa löytyä kun asiaa oikein miettii, eikö?

Suurituloisimmat huutavat joukolla miten nyt on muutettava pois Suomesta kun verojakin kiristetään. Portugaliin kaikki vaan. Tai Ruotsiin. Ranskan ykkösnäyttelijäkin karkasi Putinin hoiviin Venäjälle, kun olisi oma osuus pitänyt maksaa veroina. Maanpettureita ja rintamakarkureita sanon minä! Ensin ollaan täällä nautittu neuvolasta, terveydenhuollosta, päivähoidosta ja koulutuksesta, ja kun olisi aika maksaa se takaisin niin karataan.

Kaikkien on osallistuttava taantuman laskujen maksuun, joten myös suurituloisten verotusta on kiristettävä. Ennemmin pääomaverotusta korotettaisiin, kuin myös osinkoverotusta. Mielestäni pitäisi myös kansainvälisten rahoitusmarkkinaverojen käyttöönottoa harkita.

Jotta saamme maan pyörimään pitää työnteon olla kuitenkin kannattavaa. Työn verotusta ei pidä enää kiristää, jotta työllisyys paranisi, ja ostovoima säilyisi. Työn verotuksen korotukset kohdistuisivat vain suomalaiseen työhön, kun taas esimerkiksi arvonlisävero kohdistuu myös ulkomaiseen työhön. Erityisesti pienituloisten verotusta tulisi keventää, jotta ostovoima paranisi ja muutokset muussa verotuksessa olisivat tasapuolisempia.

Mistä niitä veroja sitten pitäisi ottaa? Ympäristöveroilla – Talvivaaran kaltaiset saastuttajat pitää saada maksamaan laskunsa kovemmilla kaivosveroilla ja ympäristöveroilla. Yleisesti ympäristöverojen kiristymistä pitää tasoittaa pienituloisten verotuksen keventämisellä ja tulonsiirroilla, koska ympäristöverot ovat tasaveroja, joten ne kohdistuvat suhteellisesti enemmän pienituloisiin, joiden tuloista esimerkiksi sähkölasku haukkaa keskimäärin suuremman osuuden. Tällä saamme entisestään tuloeroja tasoitettua.

Tuloeroissa ei ole kyse vain ihmisten varallisuuseroista, vaan ihmisten mahdollisuudesta elää täysipainoista elämää yhteiskunnan tasavertaisina jäseninä. Suuret tuloerot johtavat eroihin ihmisten terveydessä ja koulutusmahdollisuuksissa. Köyhyys tutkimusten mukaan periytyy yhä useammin, mikä on tyypillistä luokkayhteiskunnille. Kasvavat tuloerot heikentävät myös kansalaisten keskinäistä luottamusta ja lisäävät turvattomuutta. Siihen tulee puuttua pikaisesti, esim. perustulon avulla.

Meidän tulee tehdä suuria rakennemuutoksia, mutta myös rohkeasti puhua veroista. Myös vaalien alla.