Lehdet täyttyvät tutkimustuloksista lukemisen tärkeydestä. Tuntuu oudolta, miten maassa joka on ylpeillyt koulullaan ja Pisa-tuloksillaan on uusi ongelma lukutaidon kanssa.

Uusimpien tutkimusten mukaan nuorten sanavarasto surkastuu: omalla ajallaan lukeva 17-vuotias hallitsee 50 000–70 000 sanaa, kun taas nuori joka ei lue vain runsaat 15 000. Lapset eivät enää lue. Kun vielä 80-90-luvulla mekin kavereiden kanssa kannettiin kassitolkulla kirjoja kirjastosta, nyt vain alle puolet yli kymmenvuotiaista lukee kirjoja vähintään kerran viikossa. Miten pian enää kasvavat kansalaisemme ymmärtävät lukemaansa ja vaikkapa ajankohtaisohjelmia? Pahimmillaan nuoret jäävät yhteiskunnan ulkopuolelle ja menettävät kiinnostuksensa siihen mitä ympärillä tapahtuu, jos sanat ovat vieraita. Jatko-opinnot vaikeutuvat, kun oman kielen sanat ovat vieraita, ja yleistieto karisee.

Erityisessä ongelmissa ovat pojat. Jopa 16 prosentilla pojista ei ole riittävää lukutaitoa peruskoulun lopussa. Kaksi kolmasosaa syrjäytyneistä nuorista on miehiä. Tähän pitää puuttua kiireesti. Uudet oppimisvälineet parantavat mahdollisuuksia lisätä poikien lukuintoa. Koulujen kirjastoihin tarvitaan lisäresursseja materiaalin hankintaan. On aika tuoda pitkään pannassa olleet sarjakuvat, tietokirjat ja poikien suosiossa olevat uudet huumoripitoiset nuortenkirjat koulujen hyllyille. Pitää rohkaista opettajia ottamaan lujemmin tuen piiriin myös ne pojat joita ei kiinnosta – Pienemmät odotukset heikentävät kehitystä ja oppimistuloksia. Ei päästetä poikia helpommalla. Ei sanota enää vain että ”Pojat on poikia” vaan vaaditaan samaa kuin tytöiltäkin. Kun nyt ei anneta periksi on koko yhteiskunnassa parempi tulevaisuus.

Kuvaaja: Studio loiste / Anu Kaukiainen

 

Lue lisää: https://www.vihreat.fi/sites/default/files/pelastetaan_pojat.pdf