Vaalikoneet haastavat ehdokkaat laittamaan vastakkain veronkorotukset ja leikkaukset aina.

Kaikkea tulisi tarkastella kokonaisuuden kannalta, sillä usein palveluun panostaminen säästää muualta. Esim. Pätevät ja motivoituneet koulunkäynninohjaajat tai Nepsy-valmentajat tekevät tärkeää työtä ennaltaehkäisevästi opettajien tukena. Pitää pystyä panostamaan heidän koulutukseensa ja riittävään määrään jolloin säästetään monissa laajamittaisissa korjaavissa toimissa.

Koulujen kohdalla puhutaan usein vain opettajaresurssista ja tuntikehyksestä, joka myös kaipaa selvästi suurempaa huomiota, mutta voidaanko näissä vaaleissa puhua myös muusta tärkeästä henkilöstöstä. Etenkin koronan jälkeen kaivataan niitä aikuisia joilla on aikaa kuunnella ja tukea. Nuorilla on mielenterveyden kanssa haasteita ja jopa pienet lapset voivat pahoin.  Pandemian torjuminen on vaatinut eristystoimia, jotka on hoidettu hienosti, mutta samalla kun lähdetään jälleenrakennukseen pitää jälleenrakentaa myös lasten ja nuorten elämä uudestaan. Toimia tarvitaan nyt, ettei myöhemmin maksaa kallista laskua.

Mitä itse ehdotan:

  • Jokaiseen kouluun, jokaiselle luokka-asteelle oma koulunkäynninohjaaja joka on tehtävään soveltuva ja koulutettu ja sitoutuu oppisopimuksella tarvittavan koulutuksen hankkimaan.
  • Lisää Nepsy-valmentajia, jotta jonot eivät ole vuosien mittaisia vaan apua saadaan pian.
  • Lisää tunnetaitojen opetusta kouluihin, lisätään tuntiresurssia siihen, että heti ensimmäisestä luokasta asti puhutaan tunteiden ilmaisusta ja oman mielen hyvinvoinnista.

Nämä tulevat varmasti maksamaan, mutta silti kustannus on pienempi kun suuret erikoissairaanhoidon kulut tai huostaanotot. Olemme kaikki väsyneitä, pelastetaan yhteiskunnan pienimmät.