Ammatillisena opettajana ja tulevana ammatillisena erityisopettajana hakeutuu erityisesti katse poliittisen ohjelmamme luonnoksessa ajatuksiimme laadukkaasta ja saavutettavasta toisen asteen koulutuksesta. Toinen aste on haasteiden edessä, rahoitusta on vähennetty kovalla kädellä, ja uudistuksia odotellaan henkeä pidätellen. Kuinka suuriksi yksiköiksi pitää yhdistyä, ja kuinka kauas nuorista koulutus karkaa maakunnissa?
Kun nyt viikko sitten ammatillisesta koulutuksesta valmistuneet seisoivat kukitettavina rivissä, yhä monesta rivistä oli joka toinen kadonnut opintojen aikana, läpäisyasteet ovat pahimmillaan kolmenkymmenen ja neljänkymmenen luokkaa. Tarvitsemme konkreettisia toimia joita ei voi jättää vain koulujen vastuulle. EU hankkeilla ja projekteilla kehitetään toimintaa, mutta tarvitaan resursseja jatkoon jotta hyviä käytäntöjä voidaan jatkaa.
Raha puhuttaa ja ohjaa arkipäivää. Kun koko ajan tuntikehystä kavennetaan ja jätetään enemmän opiskelijoiden omalle vastuulle ja etäopiskelulle ei tulokset ole hyviä. On kiire opettaa, kiire oppia. Ja sitten opiskelijat ihmettelevät vapaapäiviään, tai etäpäiviksihän niitä kuuluu sanoa. Se mikä toimii ehkä korkeakoulussa, ei toimi toisella asteella. On löydettävä uusia ratkaisuja esimerkiksi laajennetun työssäoppimisen hyväksikäytöstä, joka samalla mahdollistaisi omanlaisia oppimispolkuja. Jos vaikka ajatellaan lähihoitajia, tulisi heillä olla yhä paremmat mahdollisuudet hakea juuri oman erityisalansa lisäopetusta. Esimerkiksi tulevaisuuden alalla, geriatriassa, koulutetaan jatkuvasti lisää väkeä lähes liukuhihnalta, mutta kaivataan aikaa löytää myös yksilöllisempää näkemystä ja erikoistumista, Kun aikaa ja rahaa on vähemmän tulee löytää ratkaisukeskeisiä tapoja. Opiskelijat pitää saada sitoutettua opintoihin, mutta ennemmin porkkanalla kuin keppillä. Näistä ajamamme opintoraha-uudistus 18 vuotta täyttäneille on hyvä keino, sillä liian moni jää töihin vailla valmistumista taloudellisista syistä.
Ammatillinen koulutus sekä toisella, että kolmannella asteella on murroksessa, joka vaatii koulutusasteet ylittävää yhteistyötä,valtiovallan resursseja ja mahtavia uusia ideoita jotta saadaan ammattitaitoisia osaajia sekä pidetään heitä ohjaavat ja opettavat työkykyisinä, sekä kiinni uusimmassa tiedossa ja motivoituneena