SOS-hallitus teki nämä leikkaukset jo kaudellaan lupauksista huolimatta ja nykyinen hallitus on pyrkinyt palauttamaan kaiken takaisin. Kuitenkin moni aiempien leikkausten vaikutus näkyy edelleen ja tarvittaisiinkin työrauhaa kehittää edelleen. Käytännössä puheet leikkauksista tuovat painetta muutenkin kuormittuneelle henkilöstölle samalla vaikuttaen osaajapulaan. Rahoitusta pitäisi vakauttaa hankkeista ja strategiarahoituksesta pysyväksi, jotta voidaan keskittyä oleelliseen. On moraalitonta samanaikaisesti juhlapuheissa olla huolissaan oppimistuloksista jos toisella kädellä on allekirjoittamassa leikkauslistaa.

Oppimista syntyy kun on turvallinen olo, rauha oppia, ammattimainen ja pätevä opettaja, sekä suunnitelmallista pedagogiikkaa. Meidän tulee turvata opettajien ja ohjaajien työrauha, se, että he voivat keskittyä perustehtäväänsä, jolloin oppijat saavat myös rauhoittua oppimisen äärelle. Ei voi olla että aina hallituskauden muuttuessa pitää elää pelossa. Ei ole alalle houkutustekijä saada uusia koulutuksen ammattilaisia jos puhutaan leikkauksista. Ei saada vaadittua laatua, jos ei ole osaajia kouluttamassa.

Jokaisella tulee olla oikeus oppia rauhassa ja ilman lukukausimaksuja. Jokaisella tulee olla oikeus jatkuvaan oppimiseen ja uuden ammatin oppimiseen. Nykyiset valtionvarainministeriön leikkausehdotukset horjuttavat näitä oikeuksia.