Kielet ovat puhuttaneet suomalaisia näin eduskuntavaalien alla. On ehdotettu, että toisen kotimaisen kielen voisi korvata venäjän opiskelulla, erityisesti rajan läheisyydessä. On totta, että venäjän opiskelusta on hyötyä – koko Suomessa. Yhden kielen opiskelu ei kuitenkaan sulje pois toista. Esimerkiksi Ivalon ala-asteella kielten opiskelun voi aloittaa heti ensimmäisellä luokalla saamen kielellä. Ensimmäinen vieras kieli, englanti, aloitetaan toisella luokalla ja tämän lisäksi viidennellä luokalla voi aloittaa ranskan opiskelun. Koska Ivalo, Inarin keskus, sijaitsee sekä Norjan että Venäjän läheisyydessä, Ivalossa innokkaita on riittänyt myös norjan kielen kerhoon sekä venäjää äidinkielenään puhuvien omaan kerhoon.

Inari on kansainvälinen paikka, jossa kuulee puhuttavan useita eri kieliä, mikä kasvattaa oppilaista monikielisiä ja suvaitsevaisia jo pienestä pitäen. Norja ja Venäjä ovat lähempänä Inaria kuin Ruotsi. Silti inarilaiset opiskelevat ruotsin kieltä kuten muutkin peruskoululaiset Suomessa. 13- vuotiaana on vaikea ennustaa, missä aikuisena tulee asumaan. Monissa rannikkokaupungeissamme ilman ruotsin kielen osaamista töitä on vaikea löytää. Myös laki määrää, että vähemmistökieliämme, niin ruotsia että saamea, äidinkielenään puhuvat, ovat oikeutettuja asioimaan kunnallisten ja valtiollisten virkamiesten kanssa omalla äidinkielellään. Ruotsin kielen taitamattomuus heikentäisi olennaisesti työmahdollisuuksia. Kaikille tulisi siis taata ainakin perusosaaminen ruotsin kielessä, vaikka venäjästä tulisikin vaihtoehto sen rinnalle.

Maailma ja Suomi muuttuvat yhä kansainvälisemmiksi, joten kielivalikoiman karsiminen on tuskin viisas vaihtoehto. Kielitaitoamme pitäisi päinvastoin laventaa kuin kaventaa, jotta selviämme tulevaisuuden haasteista. Voisimme hyödyntää kielten opiskelussa ja kielivalikoiman kartuttamisessa maahanmuuttajiamme. Tämä voisi lisätä keskinäistä ymmärrystämme ja avata Suomelle uusia mahdollisuuksia myös maailmalla. Suomalaiset ovat moniäänistä sakkia – älkäämme siis vaietko, vaan olkaamme äänekkäitä kaikilla kielillämme!