Kun uusia alueita kaavoitetaan tulee huomioida pitkän ajan vaikutukset ihmisten elämään ja myös ympäristön vaikutuksiin. Tärkeintä on asuinalueiden kaavoituksessa huomioida, että palvelut saadaan mahdollisimman lähelle asukkaita ja joukkoliikennettä helposti saavutettavaksi.


Asutusalueen ulkopuolella kaavoituksella voidaan järjestää tuulivoimala-alueita, perustaa luonnonsuojelualueita, sekä

ennallistaa kunnan omistuksessa olevia ojitettuja soita.

Kunnalla on myös mahdollisuus metsittää omistamiaan joutomaita sekä siirtyä

omistamissaan metsissä jatkuvaan kasvatukseen. Tästä valtuustoryhmämme teki talvella 2021 aloitteen, jossa samalla esitetään päivitettäväksi metsänhoitosuunnitelma, jossa esitetään toimet hiilinielujen säilyttämiseksi ja kasvattamiseksi.

Kokonaisuutta tarkastellessa on myös tärkeää, että kompensoidaan välttämättömän rakentamisen yhteydessä menetettyjä hiilinieluja ja luontoarvoja toisaalla. Kunnan alue on kokonaisuus ja on tärkeää huomioida erilaiset luontotyypit sekä luonnonmonimuotoisuuden säilyttäminen. Siinä kaavoitus, ympäristöluvat sekä huolellinen ympäristövaikutusten arviointi on avainasemassa.