Ryhmäpuheenvuoro I Osavuosikatsaus 11.6.2013

Alkanut vuosi on ollut raju alku uudelle valtuustolle. Luvut ovat olleet pääosin miinus merkkisiä, ja sana säästöt toistuvat kokous kokouksen jälkeen. Näitä säästöjä, sekä budjettikuria on vaadittu kaikilta kaupungin toiminta-alueita, ja osavuosikatsausta lukiessa näkee, kuinka töitä sen eteen on todella tehty. Onhan se hyvä, että toimintaa on tarkastettu ja tehostettu. Varmasti näin pakon edessä on jouduttu todella punnitsemaan miten turhia kuluja karsitaan. Toisaalta, jo vuosien ajan säästettäessä ei voi enää juuri olla ylimääräistä mistä puristaa. Miten käy palvelun laadun kanssa? Saatavuuden? Ovatko kaikki lainvelvoittamat palvelut vielä sillä tasolla kun niiden haluamme olevan?
Entä miten käy henkilökunnan jaksamisen? Kun puhutaan leikkauksista, lakkautuksista ja yhteistoimintamenettelyistä, on oletettavaa että se vaikuttaa tärkeimmän resurssimme, osaavan henkilökunnan, työkykyyn. Jos ei omaa ammattitaitoa voi kehittää lisäkoulutuksella, ja jos ei oman työn jatkosta ole varmuutta, kuinka voimme taata hyvän ammattitaitoisen väen saannin ja pitämisen. Tällaiset säästöt voivat kaatua kuluiksi rekrytoinnin tai sairauspoiisaolojen myötä. Toivon myös saavani vastauksen puheenvuoroni jälkeen siihen, onko yt-neuvotteluiden aloittaminen tulossa valtuuston päätettäväksi, vai meneekö se suoraan hallituksen päätöksenä eteenpäin?
Säästöistä huolimatta ollaan saatu investoitua myös kriittisiin ongelmiin sisäilmassa, Ruissalon kirjasto, päiväkoti ja Neuvottoman koulu ovat sisäilmaongelmien selviämisen jälkeen päässeet nyt kunnostuksen alle. Hyvä, että toimiin ollaan käyty. Ihmetystä tosin aiheuttaa hieman se, miksei Ruissalon tilanteeseen ole aiemmin puututtu vaikka henkilökunta on siitä ilmoittanut eteenpäin, ja olisiko ollut mahdotonta tehdä korjaukset samanaikaisesti muun alueen kiinteistöjen kanssa, kun huomattiin maantieteellisten asioiden kuten veden valumisen aiheuttavan näitä ongelmia. Yhtälailla kummastusta aiheuttaa Neuvottoman koulun kiilaus ohi palveluverkkoselvityksen. Kunnostusta ja investointeja odottaa myös mm. Keskuskoulu, ja Vilniemi.
Tästä suosta meidän nostanee elinvoiman lisäys ja yhteistyö.seudullinen elinkeinostrategia on tehty, mutta milloin se tulee valtuustomme käsittelyyn? Yhteistyötä kaivannee myös Japani-projekti johon ei EU varoja tällä kertaa tullut. Uusi ohjelmakausihan alkaa 2014, joten olisi ajankohtaista laittaa uusia hankeanomuksia menemään, ei yhdestä vastoinkäymisestä pidä lannistua. Elinvoimaa ja taitoa on meillä myös itsellämme, ja osa toimista onkin hyvä säilyttää itsellä. Esimerkiksi palkanmaksu, johon ei itäiset naapurikuntammekaan lähteneet mukaan. Ehkä yhteistyötä voisikin ennemin saada heidän suunnaltaan?
Niukkuudesta ja säästöistä huolimatta loppuun jotain hyvääkin. Olemme saaneet lisää asukkaita, ja työllisyyskään ei ole huonontunut. Erikoissairaanhoidon työnjako alkaa selkiytymään Kymenlaaksossa, eikä Edes se 6milj verovarojen palautus ei ole jatkuva kulu, joka vaatisi rakenteellisia muutoksia, vaan kertaerä. Jospa tämä näyttäisi suuntaa tulevaisuuteen? Kun talous nousee tasapainoon päästännee pelkästä nälkäkuurista kestävään kaupungin kehittämiseen.