Toimiva todellinen EU vaatii ihmisten vapaa liikkuvuuden takaamisen. Jotta sisärajojen rajatarkastuksia voidaan välttää, pitää ulkorajavalvonnan olla toimivaa. Ulkorajoilla on paine taata turvallisuus Euroopassa, ja samalla varmistaa laillisia ja turvallisia reittejä Eurooppaan. 

EU:n ja Euroopan tulee yhtenä rintamana torjua uhkia. Tälle työlle tulee luoda vahva oikeudellinen ja poliittinen pohja sekä turvata riittävät resurssit.

Euroopan ulkorajojen valvonnan kustannukset tulee jakaa Euroopan Unionion tasalla, ei voi jättää yksittäisten valtioiden maksettavaksi riittäviä resursseja. Tässä EU:n älykkäät rajat- järjestelmä pitää saada tehokkaampaan käyttöön turvaamaan rajavartioston ja tullin voimavarat sekä rajanylityspaikkojen läpäisykyky. Rajanylityksiä tulee sujuvoittaa toimivilla viisumiratkaisuilla ja riittävillä resursseilla. Infran pitää toimia aukottomasti kaikissa tilanteissa. Kaakkois-Suomessa olemme merkittävässä asemassa kantamassa Euroopan Unionin ulkorajan turvallisuusvastuuta, mutta sen kustannukset eivät saa jäädä alueellemme tai maallemme, vaan infranstruktuurin kehittämiseen ja toimintaan tulee saada resursseja Unionin yhteisestä kassasta.

EU:n turvapaikkajärjestelmä on uudistettava siten, että turvapaikanhakijan rekisteröinti ja turvapaikkaprosessi tapahtuvat EU:n alueella tai sen ulkorajoilla ihmisoikeuksia ja hakijan oikeusturvaa kunnioittaen. Toimimalla selkeän ja yhdessä sovitun prosessin mukaisesti ei turvapaikkajärjestelmästä tule poliittista pelikenttää ihmisoikeuksien kustannuksella. EU:n on turvattava prosessin oikeudenmukaisuus ja taattava se, että jäsenmaiden poliittiset heilahdukset eivät estä oikeutta hakea turvapaikkaa niissä. Turvapaikkajärjestelmän ei saa antaa luisua valtioiden väliseksi valtataisteluksi inhimillisyyden kustannuksella.

 

Hanna Holopainen, kansanedustaja (Vihr.) Lappeenranta

Katja Andrejev, puoluevaltuuskunnan jäsen (Vihr.) Hamina

Kirjoitus on julkaistu Kymen Sanomissa 10.10.2021

lue lisää Vihreiden puoluevaltuuskunnan hyväksymistä Eurooppa -linjauksista täältä:

https://www.vihreat.fi/eurooppaohjelma/

Kansanedustaja Hanna Holopainen ja Katja Kotkassa 2020