Aihe josta vaalikentillä puhutaan jatkuvasti, on perustoimeentulo. Vihreiden vaihtoehto on perustulo. Perustulon taso olisi 600 euroa kuukaudessa.

Tähän suureen muutokseen tulisi siirtyä kahdessa vaiheessa: ensi vaalikaudella puolikas perustulo nykyisen sosiaaliturvan pohjalle, seuraavalla vaalikaudella täysi perustulo. Samalla sitä täydentäisivät asumistuki, toimeentulotuki, lapsilisät ja ansiosidonnainen turva. Kun perus ”kaava” on kaikille sana vaaditaan vähemmän kuitteja, tositteita ja kaavakkeita. Kaikki se paperinpyöritysaika voidaan käyttää konkreettiseen apuun.

Kaikki tuki ei korvautuisi perustulolla, vaan eläkkeet jäisivät kokonaan perustulo-uudistuksen ulkopuolelle. Pienimpiä eläkkeitä tulee korottaa välittömästi 50€, ja taitetusta indeksistä luopua. Myös kaikkein pienituloisimpia eläkeläisiä helpottaisi  terveyskeskusmaksuista luopuminen  ja  asiakasmaksujen sekä lääke- ja matkakustannusten maksukattojen yhdistäminen yhdeksi.

Tuo muutos rahoitetaan luopumalla turhasta byrokratiasta sekä toimimattomista yritystuista. Kun saadaan turvattua pienituloisimpien asema näkyy sen vaikutukset koko