Vihreät ovat erittäin sitoutuneita Itämeren suojeluun ja ovat pitkään vaatineet tehokkaita toimia sen suojelemiseksi. Itämeri on herkkä ekosysteemi, joka kärsii vakavasti monista ihmisen toiminnan vaikutuksista, kuten ylikalastuksesta, rehevöitymisestä, meriliikenteestä ja öljynporaustoiminnasta. Itämeren suojelussa on keskeistä vähentää saastepäästöjä, ehkäistä rehevöitymistä ja suojella Itämeren monimuotoista eliölajistoa. Meillä tuleekin olla lainsäädäntötoimia ja valvontaa, jotta päästöjen ja saastumisen torjunta saadaan tehokkaasti toteutettua. Lisäksi Itämeren alueen valtioiden yhteistyö Itämeren suojelussa tulee saada jatkumaan poikkeusaikojenkin yli.

Itämeren suojeluun tulee panostaa merkittävästi niin taloudellisesti kuin poliittisesti. Siinä on otettava huomioon paikallisyhteisöjen ja muiden sidosryhmien tarpeet ja mielipiteet. Samalla kun kunnissa on paine saada uusia työpaikkoja, tulee kuitenkin huomioida uuden teollisuuden vaikutukset mereen ja rannoillemme.

Rantoihin kohdistuu monenlaisia uhkia, kuten rakentamista, ylikalastusta, roskaantumista ja saasteita. Vihreät haluavat suojella rantoja näiltä uhilta ja säilyttää niiden ainutlaatuisen kauneuden ja ekologisen arvon.

Vihreät kannattavat esimerkiksi rantojen rakentamisrajoituksia, jotka estävät uusien rakennusten rakentamisen herkille ranta-alueille. He myös kannattavat jätteiden ja saasteiden torjuntaa sekä ympäristöystävällisten käytäntöjen edistämistä rannoilla.

Ajatus rantojen suojelusta liittyy toki laajempaan ympäristönsuojeluun ja kestävän kehityksen tavoitteisiin. Rantojen suojeleminen on tärkeää paitsi luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen, myös ihmisten hyvinvoinnin ja virkistäytymisen kannalta. Jos teollisuuden jätteet ajautuvat suositulle uimarannalle herää usein väki vasta sitten. Tärkeämpää on ennaltaehkäistä vahingot ajoissa ja kuunnella asiantuntijoiden arviot sekä laskelmat.

Ihmisten uimarantojen mediaseksikkyyden takana on monta vähemmän huomiota saavaa luontoarvoja jotka tarvitsevat puolestapuhujansa. Kaloja, lintuja, kasveja ja hyönteisiä. Kaikki ovat yhtä tärkeitä meille kaikille ja luonnon monimuotoisuudelle.
Itämeremme on herkkä ja jokaisen velvollisuus on tehdä tarvittavia toimia sen suojelemiseksi.