Aamulehti julkaisi uutisen maanantai aamuna ammattiopintojen keskeytysten kasvusta. Syyksi tutkimuksissa on saatu erityisesti mielenterveys- ja elämänhallintaongelmat. Nämä pudonneet ovat usein syrjäytymisuhan alla, kun viimeinenkin päivään ryhtiä ja aikatauluja tuova asia – koulu – poistuu elämästä.
Koulun tehtävähän ei ole ainoastaan antaa opetusta, vaan myös olla näille syrjäytymisuhan alla oleville se arjessa ja yhteiskunnassa kiinni pitävä elementti. Starttiluokat, työpajat ja muut erityisyksiköt tekevät arvokasta työtä auttamalla nuoria löytämään oman alansa. Harmillisesti juuri näistä ollaan ensimmäisenä säästämässä. Mikäli nuori aloittaa opinnot alalla joka häntä ei kiinnosta, joko koska ei tiedä mitä haluaa, tai koska ei saa haluamaansa opintopaikkaa, on riski keskeyttämiseen suurempi. Opettajat voivat vaikuttaa jonkin verran tilanteeseen, mutta suurimmat vaikutukset ovat ennakoinnissa ; perusopetuksen opintojenohjaukseen, matalankynnyksen mielenterveyspalveluihin ja päihdekuntoutukseen tulee lisätä resursseja. Ennaltaehkäisy tulee halvemmaksi kuin jälkikäteen tapahtuva hoito. Koulupsykologeja on edelleen liian vähän ja oppilashuollon resurssit ovatctarkkaan mitoitettuja niin ettei aina apua saa heti kun sitä tarvitsee. Oppilashuolto on väärä säästökohde. Kaupungista ja kuntayhtymästä tulee luoda houkutteleva ja kiinnostava työpaikka myös oppilashuollon henkilöstölle, jotka ovat ratkaisevassa asemassa ottamassa kiinni syrjäytneitä ja syrjäytymisuhan alla olevia. He ovat todellisia sankareita jotka tuovat lopulta myös suurimmat säästöt.

20121020-140435.jpg