IMG_5404

Keskustelu aluevaalikeskusteluissa on keskittynyt todella paljon vain perus terveydenhuoltoon. Moni tärkeä asia on jäänyt vaille keskustelua. Haluaisin nostaa esiin monen elämään liittyvän asian, eli perheiden ja perheiden perustamiseen liittyvät palvelut.

Kun lopulta raamit määrittävät poliitikot, jotka toimivat oman arvomaailmansa mukaan tullaan varmasti myös käymään keskustelua siitä, mitkä palvelut tarjotaan ja missä, ja myös se, mitä julkisella puolella tarjotaan ja mitä jää ihmisten omalle kustannukselle yksityisten palveluiden ja mahdollisten vakuutusten kustannettavaksi.

Kun perheessä herää haave lapsesta, ei se aina mene luonnostaan. Joskus tarvitaan apua. Seksuaali- ja lisääntymisterveyden palveluihin kuuluvat myös palvelut, joilla tuetaan perheellistymistä ja perheen perustamista. Ihanne yhteiskunnassa varmistetaan, että mahdollisimman monen lapsitoiveet toteutuvat. Se näkyy myös kuntien strategioissa ja juhlapuheissa, jossa toivotaan lisää vauvoja kuntiin ja maakuntiin. Asenteet eivät saa vaikuttaa siihen kenelle hedelmöityshoitoja tarjotaan, jokainen uusi ihminen tulee saada mahdollisuuden tulla rakastetuksi ja arvostetuksi maakuntamme jäseneksi. Joissain tapauksissa perheet tarvitsevat tässä enemmän apua. Alku voi olla vaikeaa, ja siksi lastenneuvoloista tulisikin yhä helpommin löytyä matalankynnyksen palveluita niin synnytyksen jälkeiseen masennukseen, äitiysfysioterapiaan, vanhempien vertaisryhmiin ja kotipalvelusta uniohjaukseen.

Itse koin tärkeäksi sen, että juuri oma terveydenhoitaja vastasi puhelimeen ja murheisiin. Etenkin esikoisen kohdalla polku odotuksesta vauva-aikaan oli turvallinen juuri ammattitaitoisen ja tutun hoitohenkilökunnan johdosta.

Meillä maakunnassa on toimiva ja kiitelty synnytyssairaala, joka palvelee koko maakunnan perheitä. Tämän säilyttäminen on todella tärkeää ja on huolehdittava, että jatkossakin saamme sinne ammattitaitoisia ja motivoituneita henkilöitä. Synnyttäjien oikeudesta turvalliseen ja toiveiden mukaiseen synnytykseen on huolehdittava. Hoitopolku ei saa myöskään katketa keskenmenoon. Vaan keskenmenon tai kohtukuoleman kokeneille on järjestettävä riittävä tuki oman neuvolan kautta.

Yhtä lailla, turvallinen raskaudenkeskeytys ja siihen liittyvä henkinen tuki pitää järjestää riippumatta alueen asenneilmapiiristä. Ihminen ei saa jäädä yksin traumaattisessa tilanteessa vaan matalalla kynnyksellä on saatava välittömästi palvelut, joilla tilanteesta päästään eteenpäin.

Päättäjien arvot vaikuttavat siihen mitkä kaikki näistä toteutetaan, mitä priorisoidaan, mitkä tarjotaan omassa kunnassa tai omassa kylässä, ja mikä jätetään ihmisten omalle kustannukselle. Mieti kenelle äänesi annat ja mikä on juuri sinulle tärkeää.