Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE teki kyselyn kuntavaaliehdokkaille ammatillisesta koulutuksesta.
Kuntavaaliehdokkaat yli puoluerajojen arvioivat ammatillisen koulutuksen keskeiseksi kunnan elinvoimatekijäksi. Tärkeimmäksi ammatillisen koulutuksen tehtäväksi ehdokkaat nostavat tutkinnon tarjoamisen oppivelvollisille.
Tietävätkö kaikki nykyiset ja tulevat päättäjät mitä kaikkea oppivelvollisuuden laajeneminen muuttaa kunnissa ja kunnan velvollisuuksissa? Mielestäni muutokset ovat hyviä, mutta käytännöntoimissa niin merkittäviä, että niihin olisi syytä yhä useamman perehtyä. Esim. syrjäänjäämisvaarassa olevien nuorten asema parantuu, kun yhä tiukemmin pidetään heidät hyppysissä. Se vaatii myös selkeitä toimintatapoja, ei vaan koulutuksen järjestäjälle, vaan myös kuntiin. Kai nämä asiat ovat kunnossa joka kunnassa ennen elokuuta?
Kuntavaaleissa tulisi puhua enemmän näin suuresta muutoksesta. Liikaa keskustelu karkaa asioihin, jotka eivät edes ole kuntien tai kuntayhtymien vastuulla, vaikka näin iso asia kaipaisi suuren julkisen keskustelun. Elokuussa samalla kun uudistus astuu voimaan alkaa uudet valtuustot toimensa ja minulla on suuri huoli siitä että tämä jää jalkoihin muutoksen aikana