Ammatillinen koulutus työperäisen maahanmuuton tueksi

 

Suomen väestöllinen huoltosuhde on jatkuvassa muutoksessa ja työvoimapula on useilla aloilla tilanteessa, jossa ei tilanne ratkea kuin työperäisellä maahanmuutolla. Moni ammattilainenkin kaipaa koulutusta päästäkseen kiinni uuden maan toimintatapoihin, säädöksiin ja työvälineisiin. Se alkaa mahdollisesti ensin kielikoulutuksella ja etenee siitä kohti ammatillista koulutusta.

Työvoimapoliittista kielikoulutusta tulisi vahvistaa kurssitarjonnan ja sen kohdentumista kautta TE-uudistuksen yhteydessä.Kaikkialla koulutuksia ei pystytä järjestämään kaikkialla yhtä paljon ja tulijalle sopivassa ryhmässä.

 

Ammatilliseen koulutukseen pääsemiseksi vaaditaan monissa ammattiopistoissa perusopetuksen päättötodistus, YKI-todistus tai kielitesti (taitotaso B1). Ammatilliset oppilaitokset järjestävät kuitenkin myös erikseen maahanmuuttajille räätälöityjä koulutuksia. Näiden haasteena on suomi toisena kielenä -opettajien saatavuus, joka paikkaan ei riitä pätevää henkilöstöä joka muodostaa pullonkaulan.

 

Etenkin kädentaitoalojen osalta voitaisiin muuttaa ammatillista koulutusta siten, että se voidaan aloittaa myös käytännönharjoittelulla, tai oppimisvalmiuksia tukevien opintojen lisäämisellä, jonka aikana opiskelija parantaa suomen taitoaan ja suorittaa kielitestin vasta sen jälkeen. Pitää myös varmistaa riittävä keskustelu siitä, mikä on riittävä kielitaito millekin alalle mitattavien mittareiden kautta. Sana “riittävä” ei ole mitattavissa.

Tällä hetkellä viralliset käännökset todistuksista ja niiden vastaavuustodistuksen saanti ovat todella kalliita, ja mikäli halutaan tunnistaa ja tunnustaa aiemmasta kotimaasta tullut osaaminen, pitää sille löytyä saavutettavampia tapoja.

 

Yhteistyössä yritysten kanssa tulisi lisätä työvaltaista ja oppisopimuspohjaista opiskelua maahanmuuttaneille ja tarjota kielikoulutusta sen rinnalla. Opiskelijaa on ohjattava työuralle hänen omien taitojensa ja intressiensä mukaisesti, ei pelkästään Suomen työvoimatarvetta mukaillen. 

 

Hanna Holopainen (vihr.) kansanedustaja, puolueen varapuheenjohtaja Lappeenranta

Katja Andrejev (vihr.) puoluevaltuuston jäsen Hamina