Kun nyt pääministerin vaihtuessa on käyty uudet minihallitusneuvottelut, on siellä päästy korjaamaan monia kehysriihen päätöksiä samalla. Suurimpana esim lapsilisien leikkaukset, joita ei tosin peruttu, mutta ne kompensoitiin antamalla verohelpotuksia lapsiperheille, jotka 90-luvun laman aikaan poistettiin. Tämä oli yksi niistä asioista joilla taistellaan tuloeroja vastaan. Positiivista on myös koulutukseen luvatut satsaukset; yliopistoille saadaan lisää rahaa, lukukausimaksut torjuttiin ja perusopetuksen oppimistuloksista parannetaan resurssoimalla sekä erityisopetukseen, että homekoulujen korjaukseen. Näistä tulee maakuntien ottaa kiinni mahdollisuudesta, sillä ne ovat usein juuri ne asiat jotka rasittavat taloudellisesti myös, etenkin kun kehysriihessä koulunkäyntiavustajat laskettiin opettajakiintiöön. Näiden ongelmien kanssa kunnat tuskailevat, ja hereillä ololla silloin kun apua on mahdollisuus pyytää voidaan mahdollistaa oppiminen kaikille kuntalaislle tasa-arvoisesti ettei ”koulushoppailu”, eli kouluunottoalueiden yli siirtyminen lähde hallitsemattomaksi. Jos opetuksen, sekä rakennusten laatu on yhtäläinen kaikkialla ei ole sille tarvetta. Vihreät ajoivat juuri kouluihin ja koulutukseen liittyviä kirjauksia neuvotteluissa, ja näiden tulokset näkyvät kaikissa maakunnissa positiivisesti toteutuessaan.
Raideliikenteeseen on paljon satsauksia: Tampereen raitiovaunu, Pisara-rata ja Länsimetro. Ehkä kun nämä saadaan ”pois alta” on rantarata taas hieman lähempänä? Rantarata tarvitsisi eduskuntaan puolestapuhujan joka potää sen keskustelussa.
Jo kerran poistettu verohelpotus edustuskuluista palautetaan. Tämä on piristysruiske ravintola- ja matkailualalle, ja sitä tulisi osata hyödyntää. Etenkin nyt, kun ruplan kurssimuutokset ja idän tapahtumat ovat hiljemtäneet turistivirtoja, tulisi heille rakennettuihin matkailukohteisiin saada käyttäjiä. Kyllä olisi ilmastollekin parempi että ne yritysvieraat kestittäisiin omassa maakunnassa eikä viedä Lappiin asti. Verokertymäkin jää lähelle.
Kun itsensä työllistävien ja mikroyrittäjien asemaa parannetaan, on maakunnissakin paremmat mahdollisuudet yrittää. Harvoin ne yritykset alkavat usealla työntekijällä, vaan alkuun yksi tai kaksi saa itsensä työllistettyä. On tärkeää, että nämä vihdoin huomioidaan.
Kokonaisuudessaan paketti on hyvä. Investoinnit luo työpaikkoja, ja päätökset joko lisäävät tasa-arvoa tai vähentävät tuloeroja.