Joka toinen vuosi tehdään suuri kouluterveyskysely kautta maan, jonka tuloksia hyödynnetään päätöksenteossa kunnissa ja oppilaitoksissa. Syyskuussa julkistetut tulokset ovat nostaneet nuorten seksuaalisen häirinnän esiin. Jo puolet tytöistä kertoo kokeneensa häiritsevää seksuaalista ahdistelua tai ehdottelua. Häiritsevää seksuaalista ahdistelua ja ehdottelua oli kokenut lähes puolet (45 %) 8. ja 9. luokkalaisista tytöistä, pojista 12 prosenttia. Julkisten tilojen lisäksi ahdistelua koetaan puhelimessa ja somessa. Seksuaalista häirintää tai seksuaaliväkivaltaa kokeneilla nuorilla on selvästi muita nuoria matalampi osallisuuden kokemus. Seksuaalinen häirintä ja seksuaaliväkivalta heikentävät nuoren hyvinvointia monin tavoin, ja vaikutukset heijastuvat pitkälle tulevaan. Nyt havaitut yhteydet matalampaan osallisuuden kokemukseen syventävät ymmärrystä haitallisista vaikutuksista.

On tärkeää, että kouluissa on riittävästi aikuisia, joilla on aikaa puuttua häirintään. Aikuisten tehtävä miettiä myös sitä, miten uhrin on turvallista olla koulussa jatkossa ja mitä apua hän itse toivoisi saavansa.

Jokaisessa oppilaitoksessa tulisi noudattaa turvallisen tilan periaatteita ja opettaa enemmän siitä, mitä suostumus tarkoittaa. Samaan aikaan kun tieto ja osaaminen lisääntyy, hakevat osa nuorista esikuviaan äärimmäisestä maskuliinisuudesta kuten Andrew Tatesta ja kaltaisistaan. Tarvitaan enemmän dialogia, lähdekritiikkiä ja empatiataitoja, eikä se tapahdu yhdellä oppitunnilla. Sen tulee olla jotain mitä viedään läpi punaisena lankana läpi koulupolun – myös vanhemmille.

Vielä tärkeämpää on levittää tietoa kaikenikäisille siitä, mitä suostumus tarkoittaa ja kuinka toista voi lähestyä. Nuoret tietävät nykyään, ettei toiseen ole oikeutta koskea ilman lupaa, eikä kenenkään tarvitse sietää ehdottelua. Pitäisi olla myös tapoja kertoa näistä tapauksista aina jollekin läheiselle, eikä jäätäisi yksin niiden kanssa. Ja kun ahdistelua tapahtuu esimerkiksi julkisilla paikoilla, pitää silminnäkijöiden puuttuisivat siihen poikkeuksetta.