Tämä maapallo ei ole vain meidän sukupolvemme, vaan se tulee säilyttää myös tuleville sukupolville. Tällä hetkellä suomalaiset kuluttavat yli oman tarpeensa. Keskivertosuomalaisen hiilijalanjälki on kymmenkertainen verrattuna siihen, mitä ilmastotavoitteet sallivat, ja lähes kymmenkertainen verrattuna esim. keskiverto  kiinalaisen tai intialaisen. Ihmisen toiminnasta, kuten sähkön ja lämmön tuotannosta, liikenteestä, rakennetusta ympäristöstä, teollisuudesta ja maataloudesta on tehtävä mahdollisimman vähäpäästöistä. Tarvitsemme tutkimus- ja kehittämistyötä jatkossakin löytääksemme ratkaisuja.

Yksi esimerkki luonnon huomioimisesta on Itämeremme, jonka haavoittuvuudesta on puhuttu pitkään. Itämeri on maailman toiseksi suurin murtovesiallas, mutta silti pieni. Keskisyvyys on vain 55m ja vesi vaihtuu hitaasti Tanskan salmien kautta. Kaikki Itämeren ympäristövaltiot ovat sitoutuneet meren suojeluun, ja se koskee n 85 miljoonaa ihmistä, jotka asuvat sen valuma-alueella. Se on yksi esimerkki myös siitä, kuinka tarvitsemme valtion rajat ylittävää yhteistyötä. Edelleen rannikkovesiä rehevöittävät erityisesti maa- ja metsätaloudesta valuvat ravinteet. Samanaikaisesti meressä on laajoja hapettomia alueita, joista koko elämä on kadonnut. Tarvitaan tietoa, uusia innovaatioita ja saumatonta yhteistyötä yhteiseen maaliin. Elämme alueella, jolle laivaliikenne on tärkeää, samalla sen turvallisuudesta on erityisesti huolehdittava, koska öljykatastrofin vaikutukset olisivat mittavat. Painolastivedet uhkaavat Itämeren omaa kasvi- ja eläinkuntaa tuoden vieraslajeja. Tarvitaan jatkuvia toimia ja säädöksiä joihin kaikki sitoutuvat.

Jo 15 vuotta sitten IPCC on arvioinut maailman laivaliikenteen hiilidioksidipäästöjä ja on tullut siihen tulokseen, että ne ovat noin kolminkertaiset verrattuna siihen, mitä sitä aiemmin oli luultu, ja ne vain kasvoivat kohti 2020-lukua. Päästöt ovat aiheuttaneet ennenaikaisia kuolemia vilkkaimpien laivaliikenneväylien varrella esim. Englanninkanaalissa. Laivojen rikkidirektiivi on tuonut tähän uuden suunnan. Se on samalla aiheuttanut paineita kehitystyölle, joka lopulta on tuonut uusi työpaikkoja ja hyvinvointia. Päästöt tipahtivat kymmenennekseen, ja suomalaiset yritykset, kuten Wärtsilä, Alfa Laval ja Langh Tech ovat alkaneet valmistaa rikkipesureita joita koko teollisuus tarvitsee. Pelätty taloudellinen paine loi uutta työtä ja uusia mahdollisuuksia.

Ensimmäinen Itämeren suojelun toimintaohjelma hyväksyttiin vuonna 2007 ja sen tavoite oli saavuttaa Itämeren hyvä tila vuoteen 2021 mennessä. Tavoitteessa ei ole onnistuttu, ja vuonna 2021 päivitetyn toimintaohjelman myötä tavoitevuosi siirtyi vuoteen 2030.

Tarvitaan tavoitteita, mutta tarvitaan myös poliittista tahtoa niiden toteuttamiseen. Tiekartta ei ole vain poliittisia puheita, vaan kaikissa toimissa tulee tarkistaa niiden vaikutus tähän. Leikkaus koulutuksesta sekä tutkimus- ja kehitystoiminnassa näkyisi tässä heti.

Äänestä arvojesi mukaan.