Katjan ABC

Katjan ABC

A Alkoholi Alkoholismi on yksi kansansairauksistamme johon tulee puuttua. Se tuhoaa yksilön sekä hänen läheistensä elämän, kuin myös muuttaa huoltosuhdetta, sillä pahasti alkoholisoitunut ei kykene työelämään vaan elää tukien varassa. Tähän keskusteluun ei kuitenkaan auta mainosten yliteippaus ja ylireagoinnit. Pitää löytää keinoja ohjata kulutusta kohtuukäyttöön, ja mieluummin ravintoloihin kotikäytöstä. Poliittisesti tämä onnistuu ainoastaan verotuksella, säädöksillä ja niitä säätelemällä. Meidän tulisi löytää uusia tapoja puuttua ja vaikuttaa samalla kun pidämme huolta että apua on saatavana matalan kynnyksen paikoista helposti kautta maan.

B Bioenergia Jos energiatehokkuutta parannetaan, vuonna 2030 voi jo 50 prosenttia kaikesta energiantuotannosta perustua bioenergiaan. Meillä on osaamista ja halutessamme tästä voidaan tehdä myös todellinen vientituote Suomeen. Yhdessä korkeakoulujen pitää pysyä mukana kehityksessä. Biokaasu, aurinko, tuuli ja metsähake voivat tuoda Suomeen kaivattuja työpaikkoja ja olla mukana taistelussa ilmastonmuutosta ja ulkomaisista energiamuodoista luopumisessa.


E Eläimet Eläimille on tarjottava olot, jotka takaavat hyvän, lajityypillisen elämän. Ihminen joka ottaa vastuulleen eläimen, joko seura-, viihde-, tuotanto- tai harrastuskäyttöön on myös vastuussa siitä että koko eläimen elämä syntymästä asti on hyvä. Vastuullinen eläimen ostaja ei kannata pentutehtaita eikä tee päätöstä hetken mielijohteesta. Vastuullinen maatalous kohtelee eläimiään hyvin ja pyrkii mahdollisemman lajityypillisen elämän turvaamiseen.

F Fennovoima Fennovoiman hanketta perusteltiin energiariippuvuuden vähentämisellä Venäjästä, nyt ydinvoimalan rakentaa ja sen suurin omistaja on venäjän valtionyhtiö Rosatom. Yksityiset investoijat ovat kaikonneet hankkeesta. Hanke perustettiin teollisuuden sähköntarpeen turvaamiseksi, mutta Fennovoiman suomalaisomistus on pääosin julkisen sektorin, eli kunnallisten energiayhtiöiden käsissä. Hanke on täynnä epävarmuustekijöitä joita ei vastuullinen poliittinen päättäjä voi hyväksyä veronmaksajien maksettavaksi.

G Geenimuuntelu Geenimuuntelu tuo ongelmia, kun eri lajien välillä siirrellään geenejä. Allergiset eivät voi olla enää varmoja elintarvikkeiden sisällöstä, jos tomaatilla on ahvenen geeni, tai kurkulla pähkinän geeni. Kuluttajalla on aina oikeus tietää, syökö hän GMO-tuotettuja elintarvikkeita. Geenimuunteluun perustuvaa tuotantoa ei tule Suomessa sallia ilman perusteellisia tutkimuksia ja vaikutusten arviointia.

H Hamina Rakas kotikaupunki johon opiskelujen jälkeen palasin vaikka muiden teinien mukaisesti vannoin täältä pois pysyväni. Historian havina korvissa ei saa olla ainut asia kaupungissa joka jää mieleen, vaan tarvitaan myös elinvoimaa ja uudistusta. Hamina on ihmisen kokoinen kaupunki, jossa on kaikki tarvittava. Meidän täytyy yhdessä toimia pitääksemme tämä omana, ja palvelut ja yritykset edelleen täällä. Haminassa on aina ovet avoinna uusille ihmisille. Pitää uskaltaa kaikki, niinhän täällä on jo vuosisatojen ajan tehty.


I Itämeri Suuri sisämeremme, joka kuuluu elämään vahvasti. Rannikolla koko ikäni asuneena Itämeri on osa sielunmaisemaa. Itämeri on maailman saastunein meri. Sen pelastamiseksi on vähennettävä kaikkia päästöjä. Emme voi Suomessa yksin mertamme pelastaa vaan siihen vaaditaan kaikkien Itämeren valtioiden yhteistyötä.

J Julkiset palvelut Hyvinvointivaltio pitää huolen kansalaisistaan, siihen kuuluu laadukkaat julkisesti tuotetut palvelut jolloin jokaisella on tasapuolisesti oikeus terveydenhuoltoon, koulutukseen ja muihin peruspalveluihin. Nämä palvelut tulee tuottaa kestävästi kunnissa.

K Koulutus Koulutus on tie hyvinvointiin ja menestykseen. Koulu on lapsen ja nuoren elämä yli kymmenen vuoden ajan ja sen tulee olla turvallinen sekä kasvua tukeva. Koulut eivät saa karata liian kauas, vaan alaikäisen tulee pystyä asumaan kotonaan koulua käydessään, koulumatkoihin ei myöskään saa mennä yli laissa määrätyn ajan aikaa.

L Lapset Niin kaupunkimme, kun maammekin tarvitsee lapsia. Ei ole vain kliseinen lause, että lapsissa on tulevaisuus, vaan se on tosiasia. Jos syntyvyyttä ei saada nousuun ei ole tulevaisuutta. Lapsiperheitä pitää tukea yhä vahvemmin vaikeina aikoina. Lastensuojeluun pitää saada riittävä resurssit, ei vain korjaaviin toimii, vaan myös ennaltaehkäisyyn. Meidän pitää saada tilanne ja olosuhteet pikaisesti sellaiseksi, että on mahdollisuus avata syli myös muualta tuleville apua tarvitseville lapsille.

M Maaseutu Kaikilla on oltava asuinpaikasta huolimatta oikeus palveluihin. Puhdas ympäristö on maaseudun vetovoimatekijä, josta on pidettävä huolta – sieltä tulee ruokamme ja energiamme. Maaseudulla olen kesäni viettänyt ja leikit heinäpaalien päällä tai metsissä eivät ole vieraita. Maaseudulta on tulossa myös uusi vihreiden aalto – vihdoin ymmärretään, ettei Vihreät ole vain kaupunkipuolue.

N Nato Vaikka tätä yritetään nyt väkisin ajaa suomalaisille, tulisi hidastaa ja pohtia muita vaihtoehtoja. Yhteistyö Pohjoismaiden ja EU:n kanssa olisi parempi vaihtoehto. Nato tuo tullessaan Naton analyysit siitä mihin konflikteihin mennään mukaan, eikä se ole aina Suomen parhaaksi.

O Osto-osaaminen Julkisia hankintoja tehdessä pitää olla osaamista. Kun hankinnat osataan kilpailuttaa oikein voidaan ostaa läheltä ja tukea paikallisia yrityksiä, sekä samalla huolehtia eettisistä hankinnoista sekä ympäristövaikutuksista.

P Puolustusvoimat Suomen oma puolustus tulee pitää kunnossa. Sodankäynti on muuttunut eivätkä uhat ole enää samoja kuin ennen. Myös puolustuksen tulee pysyä mukana kehityksessä. Säästöjä saadaan hankintojen järkevöittämisestä ja rakennemuutoksesta, kuten nyt ollaan tehtykin.

R Rantarata Rantarata on edelleen mahdollinen ja ajettavissa. Vaikka uusi moottoritie toi pääkaupunkiseudun lähemmäs ja paransi liikenneturvallisuutta, on silti tarve rantaradalle. Rata toisi Kaakkois-Suomen työssäkäyntialueeksi myös metropolialueelle, ja tukisi julkista liikennettä.

S Sisäilma Sisäilmaongelmaiset rakennukset, niin yksityiset kuin julkisetkin, ovat ajamassa maata tilaan jossa homeongelmat tekee työikäisistä työkyvyttömiä, lapsista astmaatikkoja ja saavat perheet epätoivoon velkojen kanssa. Säädökset pitää saada sellaisiksi että rakentajan vastuu säilyy. Valvontaan pitää saada parannus koko hankintaketjun matkalta. Kiire ei saa ajaa siihen että tehdään roskaa.

T Turve Soita tulee suojella, Kaakkois-Suomessakin luonnontilaiset suot alkavat olla katoava luonnonvara. Turpeen polttoa on vähennettävä ja se onnistuu parhaiten lisäämällä puun ja muiden uusiutuvien käyttöä nykyisissä turvevoimaloissa. Nyt jo uusi teknologia mahdollistaa biovoimaloiden käytön ilman turvetta.

U Ukraina Suomi ei voi hyväksyä Venäjän toimia Ukrainassa ja sen tulee olla yhdessä linjassa kansainvälisen yhteisön kanssa hakemassa rauhaa.

V Vihreät Minulle selkeä valinta. Vihreät ajavat minulle tärkeitä asioita. Olen jo yli kymmenen vuotta ollut jäsen, ja vuosi vuodelta olen varmempi siitä että olen oikeassa joukossa ajamassa parempaa tulevaisuutta. Nämä neljä vuotta puoluevaltuuskunnan varapuheenjohtajana ovat antaneet vielä paremman näköalan valtakunnan politiikkaan ja Vihreiden omaan politiikkaan.

X Xylitol Esimerkki siitä mitä Suomen luonto voi antaa teollisuudelle ja viennille. Me olemme kehittäneet jotain ainutlaatuista. Pitämällä huolta puhtaasta luonnostamme tällaiset keksinnöt ovat mahdollisia jatkossakin.

Y Yhteisöllisyys Uskon ”koko kylä kasvattaa” periaatteeseen. Kun emme sulje silmiämme siltä mitä lähellä tapahtuu kaikilla on parempi ja turvallisempi olla. Kaikkea ei tarvitse jättää yhteiskunnan vastuulle, voimme myös itse välittää ja huolehtia lähimmäisestämme esim. auttamalla välillä lumitöissä tai halkojen kantamisessa. kyllä hyvä kiertää ja maksaa itsensä takaisin.


Å Åbo Muistuttaa Suomen kaksikielisyydestä. Kyllä jokaisen suomalaisen on hyvä osata alkeet molemmista kielistämme niin kauan kun perustuslaissa olemme kaksikielinen maa.


Ä Äiti Äiti on usein perheen koossapitävä voima. Perheitä on kuitenkin erilaisia, joissain voi olla kaksi äitiä yhden sijaan tai ei äitiä lainkaan. Silti jokainen perhe on yhtä tärkeä ja tulisi olla lain silmissä samassa asemassa. Lainsäädännössä tuli pikaisesti huomioida myös monimuotoiset perheet ja uusioperheet siten, että lapsella voi olla kaksi virallista osoitetta ja useampi virallinen huoltaja joka voi saada tietoa koulusta, neuvolasta jne.

 

Ö Öljy Maailman talous pyörii edelleen öljystä ja öljyn hinta heiluttaa sitä. Öljy aiheuttaa sotia ja ympäristövahinkoja. Jokainen voi omilla teoillaan vähentää öljyn käyttöä ja siitä riippuvuuttaan, päättäjät voivat tehdä ratkaisuja jotka auttavat yhteiskuntaa löytämään toisenlaisia ratkaisuja.

 

katja_pieni_7